x
Svenska Folkbibeln 2014

Guds Son och hans motståndare


2 1 Varför är hednafolken i uppror?
 Varför tänker folken
 tomma tankar?
 2 Jordens kungar reser sig
 och furstarna gaddar ihop sig
 mot Herren och hans Smorde : 
 3 "Vi sliter sönder deras band
 och kastar av oss deras rep!"

4 Han som tronar i himlen ler,
 Herren gör narr av dem.
 5 Så talar han till dem i sin vrede,
 slår dem med skräck
 i sin glödande harm:
 6 "Det är jag som har insatt min kung
 på Sion, mitt heliga berg."

7 Jag vill förkunna Herrens beslut,
 han sade till mig:
 "Du är min Son,
 jag har fött dig i dag. 
 8 Be mig, så ger jag dig
 hednafolken till arvedel
 och hela jorden till egendom.
 9 Du ska krossa dem med järnspira,
 slå sönder dem som lerkärl." 

10 Var nu kloka, ni kungar,
 ta varning, ni domare på jorden!
 11 Tjäna Herren med fruktan
 och gläd er med bävan!
 12 Ge Sonen hyllningskyss,
 så att han inte vredgas
 och ni går under på er väg,
 för hans vrede
 kan snabbt blossa upp.
 Saliga är alla som flyr till honom.

2:1
Citeras av apostlarna i Apg 4:25-26 som profetia om komplotten mot Jesus
2:2
Smorde
Hebr "Messias", på grekiska "Kristus", Guds utlovade frälsare, kung och profet
2:7
Citeras av Paulus i Apg 13:33 och i Hebr 1:5, 5:5 som profetia om Jesu ställning som Guds Son
2:9
krossa 
Annan översättning: "valla" (så Septuaginta, jfr Upp 2:27)
2:10
domare 
Annan översättning: "ledare"