x
Svenska Folkbibeln 2014

Herrens allmakt och nåd


33 1 Jubla i Herren , ni rättfärdiga!
 De ärligas lovsång är skön .
 2 Tacka Herren med harpa,
 sjung hans lov
 med tiosträngad lyra.
 3 Sjung till honom en ny sång,
 spela vackert med jubelrop,
 4 för Herrens ord är rätt
 och han är trofast i allt han gör.
 5 Han älskar rättfärdighet och rätt,
 jorden är full av Herrens nåd.

6 Himlen är skapad
 genom Herrens ord,
 hela dess här
 genom hans muns ande.
 7 Han samlar havets vatten
 som i en hög ,
 han lägger djupen
 i förvaringsrum.
 8 Hela jorden ska frukta Herren ,
 alla som bor i världen
 ska bäva för honom,
 9 för han sade och det blev till,
 han befallde och det stod där .

10 Herren gör hednafolkens planer
 om intet,
 han gäckar folkens tankar.
 11 Men Herrens plan
 består för evigt,
 hans hjärtas tankar
 från släkte till släkte.

12 Saligt är det folk
 som har Herren till sin Gud,
 det folk han har utvalt
 till sin arvedel.
 13 Från himlen blickar Herren ner,
 han ser alla människors barn,
 14 från sin boning betraktar han
 alla som bor på jorden.
 15 Han formar alla deras hjärtan,
 han förstår alla deras verk.

16 En kung segrar inte
 genom stor armé,
 en hjälte räddar sig inte
 genom stor styrka.
 17 En häst ger inget hopp om seger,
 med all sin kraft räddar den inte.
 18 Men Herrens ögon ser till dem
 som vördar honom,
 till dem som hoppas på hans nåd,
 19 för att rädda deras själ från döden
 och hålla dem vid liv
 i hungerns tid.

20 Vår själ väntar på Herren ,
 han är vår hjälp 
 och vår sköld.
 21 I honom gläder sig vårt hjärta,
 vi förtröstar på hans heliga namn.
 22 Låt din nåd vila över oss, Herre !
 Vi sätter vårt hopp till dig.

33:1
De ärligas lovsång är skön
Annan översättning: "Lovsång anstår de ärliga"
33:7
hög 
Andra handskrifter (Septuaginta): "säck"
33:9
stod där 
Annan översättning: "bestod"