x
Svenska Folkbibeln 2014

Syndarens ondska och Guds godhet


36 1 För körledaren. Av Herrens tjänare David.

2 I mitt hjärta hör jag
 vad synden viskar 
 till den gudlöse.
 Han har ingen gudsfruktan
 för ögonen,
 3 han intalar sig att ingen
 ska upptäcka och hata hans brott.
 4 Hans muns ord är ondska och svek,
 han vill inte vara förståndig
 och god.
 5 Han tänker ut ondska på sin bädd,
 han går en väg som inte är god.
 Han skyr inte något ont.

6 Herre , till himlen räcker din nåd,
 din trofasthet ända till skyarna.
 7 Din rättfärdighet
 är som väldiga berg,
 dina domar
 som det stora havsdjupet.
 Både människor och djur
 räddar du, Herre .
 8 Hur dyrbar är inte din nåd, o Gud!
 Människors barn har sin tillflykt
 i dina vingars skugga.
 9 De mättas av rika gåvor i ditt hus,
 av din ljuvlighets ström
 ger du dem att dricka.
 10 Hos dig är livets källa,
 i ditt ljus ser vi ljus.

11 Låt din nåd bli kvar
 över dem som känner dig,
 din rättfärdighet över dem 
 som har ärliga hjärtan.
 12 Låt inte de stoltas fot
 trampa på mig
 eller de gudlösas hand
 driva bort mig.

13 Där ligger förbrytarna fallna,
 nerslagna så att de inte kan resa sig.

36:3
han intalar sig 
Annan översättning: "den (synden) intalar honom"