x
Svenska Folkbibeln 2014

De gudlösas skenbara lycka


37 1 Av David.
 א  Alef
 Gräm dig inte över de onda,
 avundas inte dem som gör orätt.
 2 Snart torkar de bort som gräs,
 vissnar som gröna växter.
 ב  Beth
 3 Lita på Herren och gör det goda,
 bo i landet och lev i trofasthet,
 4 och ha din glädje i Herren .
 Då ska han ge dig
 vad ditt hjärta begär.
 ג  Gimel
 5 Anförtro din väg åt Herren och lita på honom.
 Han ska göra det.
 6 Han ska låta din rättfärdighet
 gå fram som ljuset,
 din rätt som middagssolen.
 ד  Daleth
 7 Var stilla inför Herren och vänta på honom.
 Gräm dig inte över den
 som har framgång,
 som gör upp onda planer.
 ה  He
 8 Släpp vreden och lämna ilskan.
 Gräm dig inte,
 det för bara ont med sig.
 9 De onda ska utrotas,
 men de som hoppas på Herren ska ärva landet.
 ו  Waw
 10 Ännu en liten tid,
 så finns där ingen gudlös.
 När du ser på hans plats
 är han borta.
 11 Men de ödmjuka ska ärva landet
 och njuta stor frid.
 ז  Zajin
 12 Den gudlöse smider planer
 mot den rättfärdige,
 han gnisslar tänder mot honom.
 13 Men Herren ler åt honom,
 för han ser att hans stund kommer.
 ח  Heth
 14 De gudlösa drar svärdet
 och spänner sin båge
 för att fälla den svage och fattige,
 för att slakta dem
 som går på rätta vägar.
 15 Men deras svärd
 ska gå in i deras eget hjärta,
 och deras bågar ska brista.
 ט  Teth
 16 Bättre det lilla som en rättfärdig har
 än många gudlösas rikedom.
 17 De gudlösas armar ska brytas,
 men Herren stöder de rättfärdiga.
 י  Jod
 18 Herren känner
 de oskyldigas dagar,
 deras arvslott består för evigt.
 19 De behöver inte skämmas
 i onda tider,
 i hungerns dagar blir de mättade.
 כ  Kaf
 20 Men de gudlösa ska gå under.
 Herrens fiender försvinner
 som ängarnas prakt,
 de försvinner som rök .
 ל  Lamed
 21 Den gudlöse lånar
 och betalar inte tillbaka,
 men den rättfärdige är barmhärtig
 och generös.
 22 De Herren välsignar
 ska ärva landet,
 men de han förbannar ska utrotas.
 מ  Mem
 23 Med Herren blir en mans steg fasta
 och han gläds över hans väg.
 24 Om han faller ramlar han inte,
 för Herren håller hans hand.
 נ  Nun
 25 Ung har jag varit
 och nu är jag gammal,
 men aldrig har jag sett
 en rättfärdig övergiven
 eller hans barn tigga om bröd.
 26 Han är alltid barmhärtig
 och lånar ut,
 och hans barn är till välsignelse.
 ס  Samek
 27 Undvik det onda 
 och gör det goda,
 så får du bo kvar för evigt.
 28 Herren älskar det rätta,
 han överger inte sina trogna.
 ע  Ajin
 De blir bevarade för evigt,
 men de gudlösas ättlingar
 blir utrotade.
 29 De rättfärdiga ska ärva landet
 och bo där för evigt.
 פ  Pe
 30 Den rättfärdiges mun talar vishet,
 hans tunga säger det som är rätt.
 31 Han har sin Guds undervisning
 i hjärtat,
 hans steg vacklar inte.
 צ  Tsade
 32 Den gudlöse spejar
 på den rättfärdige
 och söker tillfälle att döda honom.
 33 Men Herren utlämnar honom inte
 i hans hand
 och låter honom inte bli fälld
 i rätten.
 ק  Qof
 34 Hoppas på Herren och håll dig på hans väg,
 så upphöjer han dig
 och du får ärva landet.
 Du ska se hur de gudlösa utrotas.
 ר  Resh
 35 Jag såg en gudlös tyrann,
 han bredde ut sig
 som ett frodigt rotat träd. 
 36 Men han försvann
 och nu är han borta, 
 jag sökte honom
 men fann honom inte.
 ש  Shin
 37 Betrakta den oskyldige,
 se på den ärlige,
 det finns en framtid 
 för fridens man.
 38 Men syndarna går alla under,
 de gudlösas framtid blir avskuren.
 ת  Taw
 39 De rättfärdigas frälsning
 kommer från Herren ,
 han är deras borg i nödens tid.
 40 Herren hjälper dem och befriar dem,
 han befriar dem från de gudlösa
 och frälser dem,
 för de tar sin tillflykt till honom.

37:1
Alfabetisk psalm: versgrupperna börjar med det hebreiska alfabetets 22 bokstäver i följd
37:2
torkar de bort 
Annan översättning: "klipps de av"
37:3
lev i 
Annan översättning: "lev av"
37:20
som rök 
Andra handskrifter: "i rök"
37:35
som ett frodigt rotat träd 
Andra handskrifter (Septuaginta): "som cedrarna på Libanon"
37:36
han försvann 
Andra handskrifter (Septuaginta): "jag gick förbi"