x
Svenska Folkbibeln 2014

De rikas framgång är kort


49 1 För körledaren. En psalm av Koras söner.

2 Hör detta, alla folk!
 Lyssna, alla som lever i världen,
 3 både låg och hög,
 rik som fattig.
 4 Min mun ska tala vishet,
 mitt hjärtas tanke
 ska vara förstånd.
 5 Jag vänder mitt öra till visdomsord,
 jag tyder min gåta
 till harpans toner.

6 Varför vara rädd
 under olyckans dagar
 när mina förföljares ondska
 omger mig?
 7 De litar till sina ägodelar
 och stoltserar
 med sin stora rikedom.
 8 Men ingen kan köpa sin broder fri
 eller ge Gud lösepenning
 för honom.
 9 Hans själs lösen är dyr,
 den kan inte betalas till evig tid
 10 så att han får leva för alltid
 och aldrig se förgängelsen.

11 Nej, man ser att de visa dör,
 att både dårar och oförnuftiga
 går under
 och lämnar sin rikedom åt andra.
 12 De tror att deras hus
 ska bestå för evigt,
 deras boningar
 från släkte till släkte.
 De uppkallar sina marker
 efter sina namn.
 13 Men människan i all sin härlighet
 har inte bestånd ,
 hon liknar djuren som förgås.

14 Så går det dem
 som litar till sig själva 
 och deras efterföljare
 som gillar deras ord. Sela 15 Som får drivs de ner i dödsriket,
 döden blir deras herde .
 De rättfärdiga ska råda över dem
 när morgonen gryr.
 Deras gestalt tynar bort i dödsriket,
 de får ingen upphöjd boning.
 16 Men Gud ska friköpa min själ
 från dödsrikets våld,
 han ska ta emot mig. Sela
17 Bli inte imponerad när någon blir rik,
 när hans hus växer i härlighet,
 18 för han får inget med sig i döden,
 hans härlighet följer inte
 med honom ner.
 19 Även om han skattar sig lycklig
 under livet
 och får beröm när han gör det gott
 för sig själv,
 20 så går hans själ till sina fäder,
 till dem som aldrig mer ser ljuset.

21 En människa som i all sin härlighet
 inte har förstånd,
 hon liknar djuren som förgås.

49:6
förföljares 
Annan översättning: "bedragares"
49:12
De tror att deras hus ska bestå 
Andra handskrifter (så Septuaginta): "Deras gravar förblir deras hus"
49:13
bestånd 
Andra handskrifter (Septuaginta): "förstånd" (jfr vers 21)
49:14
litar till sig själva 
Annan översättning: "är dåraktiga"
49:15
blir deras herde 
Annan översättning: "förtär dem"