x
Svenska Folkbibeln 2014

Inledning

1 1 Ordspråk av Salomo, Davids son, Israels kung. 2 

Av dem lär man känna
vishet och förmaning
och att förstå kloka ord. 3 
Av dem hämtar man förmaning till vist handlande, till rättfärdighet, rätt och redbarhet.
4 
De ger enkla människor klokhet, de unga kunskap och omdöme.
5 
Den vise hör dem
och får ökad lärdom
och den förståndige
inhämtar visa råd.
6 
Av dem lär man sig förstå ordspråk och liknelser, de visas ord och deras gåtor.
7 
Att frukta Herren
är början till kunskap,
men vishet och förmaning
föraktas av dåren.

Varning för förförelse

8 Hör, min son, din fars förmaning, förkasta inte din mors undervisning. 9 
Ty sådant är en skön krans
för ditt huvud
och en vacker kedja kring din hals.
10 
Min son, om syndare lockar dig, så följ dem inte.
11 
Om de säger: "Kom med oss, vi vill ligga på lur efter blod, gillra fällor för oskyldiga utan orsak.
12 
Likt dödsriket
vill vi sluka dem levande,
fastän friska och sunda
måste de fara ner i graven.
13 
Allt dyrbart skall vi vinna, vi skall fylla våra hus med byte.
14 
Dela du med oss vår lott, vi skall alla ha samma penningpung."
15 
Min son,
gå inte samma väg som de,
håll din fot borta från deras stig.
16 
Deras fötter skyndar
till det som är ont,
de hastar att utgjuta blod.
17 
Det är meningslöst
att breda ut nätet
inför ögonen på fåglarna.
18 
Men dessa ligger på lur
efter sitt eget blod,
de gillrar fällor för sina egna liv.
19 
Så går det var och en
som söker orätt vinning,
sin egen herre berövar han livet.

Visheten kallar till bot

20 Visheten ropar högt på gatan, på torgen låter hon sin röst höras. 21 
I gathörnens buller predikar hon, där portarna i staden slås upp talar hon sina ord:
22 
"Hur länge skall ni oförståndiga älska oförstånd, ni smädare njuta av att smäda och ni dårar hata kunskap?
23 
Vänd er till mig när jag varnar er. Se, jag skall låta min Ande
flöda över er,
jag skall låta er lära känna mina ord.
24 
Ni vägrade lyssna när jag ropade och ingen brydde sig om
att jag räckte ut min hand,
25 
ni förkastade alla mina råd och ville ej veta av
mina varningar.
26 
Därför skall också jag le
när olycka drabbar er,
och håna er när förskräckelse kommer över er,
27 
när förskräckelse kommer
som ett oväder
och olycka närmar sig
som en storm,
när nöd och ångest drabbar er.
28 
Då skall de ropa till mig
utan att få svar,
de skall söka mig
utan att finna mig.
29 
Eftersom de hatade kunskap och inte ville frukta Herren ,
30 
eftersom de inte ville veta av mitt råd och föraktade alla mina varningar,
31 
därför skall de äta
sina gärningars frukt
och mättas av sina onda planer.
32 
Ty de oförståndigas avfällighet skall döda dem och dårarnas sorglöshet
förgöra dem.
33 
Men den som hör mig
skall bo i trygghet
utan att behöva frukta något ont."