x
Svenska Folkbibeln 2014

Sions kommande härlighet

60 1 Stå upp, var ljus,
ty ditt ljus kommer,
och Herrens härlighet
går upp över dig.
2 
Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig
skall Herren gå upp,
hans härlighet
skall uppenbaras över dig.
3 
Hednafolk skall vandra i ditt ljus och kungar i glansen
som går upp över dig.
4 

Lyft dina ögon
och se dig omkring:
Alla samlas och kommer till dig. Dina söner kommer fjärran ifrån, dina döttrar bärs fram på armen. 5 
Då skall du se det
och stråla av fröjd,
ditt hjärta skall bäva och vidga sig. Ty havets rikedomar
skall föras till dig,
folkens skatter skall tillfalla dig.
6 
Skaror av kameler
skall övertäcka dig,
unga kameler från Midjan och Efa. Från Saba skall de alla komma, guld och rökelse skall de bära. De skall förkunna Herrens lov.
7 
Alla Kedars hjordar
skall samlas till dig,
Nebajots baggar
skall stå till din tjänst.
Till mitt välbehag skall de offras på mitt altare, och min härlighets hus
skall jag förhärliga.
8 
Vilka är dessa som kommer farande som moln, lika duvor som flyger till sitt duvslag?
9 
Ty kustländerna väntar på mig, och främst kommer Tarsis skepp för att föra dina söner hem
från fjärran land.
De för med sig silver och guld åt Herrens , din Guds, namn,
åt Israels Helige,
ty han förhärligar dig.
10 

Främlingar skall bygga upp
dina murar,
och deras kungar skall betjäna dig. Ty jag slog dig i min vrede, men i min nåd
förbarmar jag mig över dig.
11 
Dina portar skall ständigt
hållas öppna
- varken dag eller natt skall de stängas - så att folkens rikedomar
kan föras till dig
och deras kungar föras med i tåget.
12 
Ty det hednafolk eller rike som inte vill tjäna dig
skall förgås.
Ja, sådana hednafolk
skall i grund förgöras.
13 
Libanons härlighet
skall komma till dig,
både cypress och platan
och buxbom,
för att pryda platsen
där min helgedom är.
Jag vill göra platsen för mina fötter härlig.
14 
Bugande skall dina förtryckares söner komma till dig, de som föraktade dig
skall alla falla ner för dina fötter.
Och de skall kalla dig
" Herrens stad",
"Israels Heliges Sion".
15 

I stället för att du var övergiven och hatad, så att ingen ville ta vägen
genom dig,
skall jag göra dig till härlighet
för evigt,
till en fröjd från släkte till släkte. 16 
Du skall dia hednafolkens mjölk, ja, kungabröst skall du dia. Då skall du förstå att jag, Herren , är din frälsare, att den Starke i Jakob
är din återlösare.
17 
Jag skall låta guld komma
i stället för koppar,
silver i stället för järn, koppar i stället för trä och järn i stället för sten. Jag skall sätta friden
till din överhet,
rättfärdigheten till din härskare.
18 
Man skall inte mer höra talas om våld i ditt land eller ödeläggelse och förstörelse inom dina gränser, utan du skall kalla dina murar
för frälsning
och dina portar för lovsång.
19 
Solen skall inte mer vara ditt ljus om dagen, månen skall inte mer lysa dig
med sitt sken.
Herren skall vara ditt eviga ljus, din Gud skall vara din härlighet.
20 
Din sol skall inte mer gå ner, din måne inte mer avta, ty Herren
skall vara ditt eviga ljus,
och dina sorgedagar skall upphöra.
21 
Då skall alla i ditt folk
vara rättfärdiga
och för evigt besitta landet, som ett skott av min plantering, som ett verk av mina händer,
för att förhärliga mig.
22 
Av den minste skall det bli tusen, av den ringaste ett stort folk. Jag, Herren , skall med hast
låta detta ske,
när dess tid kommer.