x
Svenska Folkbibeln 2014

Profetia mot kungen i Tyrus

28 1 Herrens ord kom till mig. Han sade: 2 "Du människobarn, säg till fursten i Tyrus:
Så säger Herren, Herren :

Ditt hjärta är högmodigt och du säger: Jag är en gud, jag tronar på en gudatron mitt ute i havet. Ändå är du bara en människa
och inte en gud,
hur mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud. 3 
Se, du menar dig vara visare
än Daniel,
ingen hemlighet är dold för dig.
4 
Genom din visdom
och ditt förstånd
har du blivit rik, guld och silver har du samlat
i dina förrådshus.
5 
Genom stor visdom med vilken du bedrev din handel har du ökat din rikedom, och så har ditt hjärta blivit högmodigt för din rikedoms skull.
6 

Därför säger Herren, Herren så: Eftersom du menar att dina tankar är Guds tankar, 7 
se, därför skall jag låta främlingar komma mot dig, de grymmaste folk. De skall dra sina svärd
mot din visdoms skönhet
och orena din glans.
8 
De skall störta ner dig i graven, och du skall dö en våldsam död mitt ute i havet.
9 
Skall du då säga till den
som dräper dig:
'Jag är en gud', du som är en människa
och inte en gud,
i händerna på den
som genomborrar dig?
10 
Du skall dö
som de oomskurna dör
för främlingars hand. Ty jag har talat, säger Herren, Herren ."
11 

Herrens ord kom till mig. Han sade: 12 "Du människobarn, stäm upp en klagosång över kungen i Tyrus och säg till honom:

Så säger Herren, Herren :

Du var en mönsterbild
av fullkomlighet,
full av visdom
och fullkomlig i skönhet.
13 
I Eden, Guds lustgård, var du, höljd i alla slags ädelstenar: karneol, topas och kalcedon, krysolit, onyx och jaspis, safir, karbunkel och smaragd. Med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade, framställda den dag du skapades.
14 
Du var en smord, beskyddande kerub, och jag hade satt dig
på Guds heliga berg.
Där gick du omkring
bland gnistrande stenar.
15 
Du var fullkomlig
på alla dina vägar
från den dag då du skapades, till dess att orättfärdighet
blev funnen hos dig.
16 
Genom din stora handel fylldes du med våld, och du syndade. Därför drev jag dig bort
från Guds berg
och förgjorde dig,
du beskyddande kerub
mitt bland de gnistrande stenarna.
17 

Eftersom ditt hjärta var
högmodigt på grund av
din skönhet,
och du fördärvade din visdom
på grund av din prakt,
kastade jag ner dig till jorden och utlämnade dig åt kungar
till att beskådas.
18 
Genom dina många
missgärningar
och din oärliga handel
vanhelgade du dina helgedomar. Därför lät jag eld gå ut från dig, och den förtärde dig. Jag gjorde dig till aska
på marken
inför alla som såg dig.
19 
Alla som kände dig bland folken häpnade över dig. Du fick ett fasansfullt slut och du skall inte mer finnas till."

Profetia mot Sidon

20 Herrens ord kom till mig. Han sade: 21 "Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Sidon och profetera mot det 22 och säg:
Så säger Herren, Herren :

Se, jag skall komma över dig, Sidon, och förhärliga mig i dig. Man skall inse att jag är Herren , när jag dömer henne och bevisar mig helig
i hennes mitt.
23 
Jag skall sända pest över henne och blod på hennes gator, och inne i henne skall döende män falla för svärd, som skall drabba henne
från alla sidor.
Och man skall inse
att jag är Herren .
24 

Sedan skall det för Israels hus inte mer finnas någon stickande tagg eller något sårande törne bland alla de grannfolk som nu föraktar dem. Och man skall inse att jag är Herren, Herren . 25 
Så säger Herren, Herren : När jag samlar Israels hus från de folk där de är kringspridda, skall jag uppenbara min helighet bland dem inför hednafolkens ögon, och de skall sedan bo i sitt land, det som jag gav åt min tjänare Jakob.
26 De skall bo där i trygghet och bygga hus och plantera vingårdar. Ja, de skall bo i trygghet, när jag dömer alla som bor runt omkring dem och som föraktar dem. Och de skall inse att jag är Herren , deras Gud."