x
Svenska Folkbibeln 2014

Varning för begär


4 1 Varifrån kommer alla strider och konflikter bland er? Kommer de inte från begären som kämpar i era kroppar? 2 Ni vill ha men får inget, ni mördar och avundas men vinner inget. Ni kämpar och strider men har inget, därför att ni inte ber. 3 Ni ber men får inget, därför att ni ber illa – för att slösa bort det på era njutningar.

4 Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. 5 Eller tror ni att det är tomma ord när Skriften säger : "Svartsjukt längtar Anden som han låtit bo i oss?" 6 Men större är nåden som han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka . 

7 Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så ska han fly från er. 8 Närma er Gud, så ska han närma sig er. Rena era händer, ni syndare, och rena era hjärtan, ni splittrade. 9 Klaga, sörj och gråt! Vänd ert skratt i sorg och er glädje i bedrövelse. 10 Ödmjuka er inför Herren, så ska han upphöja er.

11 Förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar sin broder eller dömer sin broder förtalar och dömer lagen. Men om du dömer lagen är du inte lagens görare, utan dess domare. 12 En är lagstiftare och domare, han som har makt att frälsa och förgöra. Vem är du som dömer din nästa?


Varningar till de rika


13 Lyssna nu, ni som säger: "I dag eller i morgon ska vi resa till den eller den staden, stanna där ett år och göra affärer och tjäna pengar." 14 Ni vet inget om morgondagen. Vad är ert liv? Ni är en dimma som syns en liten stund och sedan försvinner. 15 I stället borde ni säga: "Om Herren vill och vi får leva ska vi göra det eller det." 16 Men nu skryter ni och är självsäkra. Allt sådant skryt är av ondo.

17 Den som alltså förstår att göra det goda men inte gör det, han syndar.


4:2
avundas zeloúte
Annan översättning: "ivrar" Grek är en möjlig anspelning på seloterna, som ville bruka revolutionärt våld mot romarna Jfr 2:11
4:5
längtar Anden 
Annan översättning: "längtar anden", eller "längtar han efter den ande"
4:6
Ords 3:34