× 
 Från
 Till
 Metod

 


Kapitel 36

1 Elihu fortsatte. Han sade:

2 Ha lite tålamod,jag har ännu något att säga
till Guds försvar.
3 Min insikt vill jag hämta
från fjärran,och hävda att min skapare
är rättfärdig.
4 Sannerligen, mina ord
är inte falska,en man med full insikt
har du framför dig.

5 Se, Gud är väldig
och förkastar ingen,
han är väldig i sitt förstånds kraft.
6 Den ogudaktige låter han inte leva,men de nödställda skaffar han rätt.
7 Han tar ej sina ögon
från de rättfärdiga.De får trona i kungars krets,de är för alltid upphöjda.
8 Om de läggs bundna i kedjoroch fångas i eländets snaror,
9 så vill han visa dem
vad de har gjortoch vilka överträdelser
de i trots har begått.
10 Han öppnar deras öra för tuktanoch manar dem att vända om från synden.
11 Om de lyssnar och tjänar honom,får de framleva sina dagar i lyckaoch sina år i ljuvlig ro.
12 Men om de inte lyssnar,skall de drabbas av svärdetoch gå under i sitt oförstånd.

13 De som har gudlösa hjärtan hemfaller åt vrede,de ropar inte på hjälp
när han binder dem.
14 De skall dö i sin ungdomoch sluta sitt liv bland horkarlar i avgudatempel.
15 Genom lidandet
vill han rädda den lidandeoch genom nöd öppna hans öra.
16 Han vill också föra dig ut ur nödens gaptill en rymlig plats utan betryckoch duka ditt bord
med utsökta rätter.

17 Men du är fylld av ogudaktighetens dom,dom och rättvisa håller dig fast.
18 Låt inte din vrede uppegga dig till att håna*och låt inte en stor lösensumma förleda dig.
19 Skall ditt ropoch alla kraftansträngningarfrita dig från nöd?
20 Längta inte efter den nattdå folken skall ryckas
från sin plats.
21 Tag dig till vara,
vänd dig inte till ondska,som du valt i stället för lidande.

22 Se, Gud är upphöjd i sin kraft.Var finns en lärare som han?
23 Vem har anvisat honom hans väg,och vem kan säga:
"Du har gjort orätt"?
24 Kom ihåg att upphöja
hans gärningar,dem som människorna sjunger om,
25 som alla människor ser på,som de skådar, om än i fjärran.
26 Se, Gud är för hög
för vårt förstånd,hans år är fler än någon kan utrannsaka.
27 Vattnets droppar drar han uppåt,de strilar som regn ner från dimman.
28 Från skyarna strömmar detoch dryper ner över
många människor.
29 Kan någon förstå hur molnen breder ut sig,förstå dundret från hans hydda?
30 Se, han sprider sina blixtars ljus omkring sigoch döljer havets djup.
31 Ty genom dem dömer han folken,men ger också mat i överflöd.
32 Han höljer sina händer
i blixtarnas ljusoch befaller dem att träffa sitt mål.
33 Hans dunder bär bud
om honom,också boskapen vet
vad som är på färde.

Fotnoter
36:18till att håna Annan översättning: "när du tuktas".