× 
 Från
 Till
 Metod

 


Kapitel 12

1 Den som älskar fostran
älskar kunskap,
oförnuftig är den som hatar tillrättavisning.

2 Den som är god
vinner Herrens behag,
den som smider ränker
blir fördömd.

3 Ingen människa kan bestå
genom ogudaktighet,
men de rättfärdigas rot
skall inte rubbas.

4 En idog hustru är sin mans krona,en skamlös är som röta
i hans ben.

5 De rättfärdigas tankar är rätta,de ogudaktigas råd bedrar.

6 De ogudaktigas ord
lurar efter blod,
de rättsinnigas tal räddar dem.

7 De ogudaktiga omstörtas
och finns ej mer,
men de rättfärdigas hus består.

8 Efter sitt förstånd
blir en man prisad,
den som har ett förvänt hjärta
blir föraktad.

9 Bättre vara ringa och ha en tjänare,än spela förnäm
och sakna bröd.

10 Den rättfärdige vet
hur hans boskap känner det,
de ogudaktigas hjärtelag är grymt.

11 Den som brukar sin åker
får bröd så det räcker,
den som jagar efter fåfängliga ting saknar förstånd.

12 Den ogudaktige har begär
till de ondas fångst,
men de rättfärdigas rot ger frukt.

13 Den onde snärjs i sina läppars synd,men den rättfärdige
slipper ut ur nöden.

14 Av sin muns frukt blir man mättad med gott,vad en människa gjort
får hon tillbaka.

15 Dårens väg är rätt
i hans egna ögon,
den är vis som lyssnar till råd.

16 Dåren visar genast sin vrede,klok är den som döljer smälek.

17 Den ärlige talar sanning,ett falskt vittne bedrar.

18 Ord från en tanklös
kan hugga som svärd,
de visas tunga ger läkedom.

19 Sanna ord består för evigt,en lögnaktig tunga
blott ett ögonblick.

20 De som smider onda planer
har falskhet i hjärtat,
de som främjar frid får glädje.

21 Inget ont drabbar den rättfärdige,men över de ogudaktiga kommer olycka i fullt mått.

22 Lögnaktiga läppar
är en styggelse för Herren,
de som handlar rättfärdigt behagar honom.

23 En klok man döljer sin kunskap,dårars hjärtan
ropar ut sitt oförnuft.

24 Flitig hand får härska,den late tvingas till trältjänst.

25 Bekymmer tynger en mans hjärta,ett vänligt ord ger det glädje.

26 Den rättfärdige
väljer sitt sällskap,
de ogudaktigas väg för andra vilse.

27 Den late får inte tag
i sitt villebråd,
flit är för människan
en dyrbar skatt.

28 På rättfärdighetens väg är liv,ingen död finns på den vägen.