× 
 Från
 Till
 Metod

 


Kapitel 15

1 Ett mjukt svar stillar vrede,
ord som sårar väcker harm.

2 De visas tunga ger god kunskap,dårars mun flödar över
av oförnuft.

3 Herrens ögon är överallt,de vakar över både onda
och goda.

4 En läkande tunga är ett livets träd,en falsk tunga ger hjärtesår.

5 Den oförnuftige föraktar
sin fars fostran,
klok är den som tar vara
på tillrättavisning.

6 Den rättfärdiges hus
rymmer stor rikedom,
den ogudaktiges vinning
för med sig bekymmer.

7 De visas läppar sprider kunskap,men så gör inte dårarnas hjärtan.

8 De ogudaktigas offer
är avskyvärda för Herren,
de rättsinnigas bön behagar honom.

9 Herren avskyr
den ogudaktiges väg,
men den som far efter rättfärdighet älskar han.

10 Fostran är något ont
för den som överger vägen,
men den som hatar tillrättavisning måste dö.

11 Dödsriket och helvetet
ligger uppenbara för Herren,
hur mycket mer då
människornas hjärtan!

12 Bespottaren ogillar tillrättavisning,till de visa vill han inte gå.

13 Ett glatt hjärta gör ansiktet ljust,på hjärtesorg följer modlöshet.

14 Den förståndiges hjärta
söker kunskap,
dårars mun närs av dårskap.

15 Den betryckte
har aldrig en glad dag,
men ett glatt hjärta
har ständigt fest.

16 Bättre knapphet
och Herrens fruktan
än stora skatter och oro.

17 Bättre ett fat kål med kärlekän en gödd oxe med hat.

18 En hetlevrad man
uppväcker träta,
den långmodige stillar kiv.

19 Den lates stig är spärrad av törne,de rättsinniga har en banad väg.

20 En vis son ger sin far glädje,en dåraktig människa
föraktar sin mor.

21 Den vettlöse
har sin glädje i oförnuft,
den förståndige
går sin väg rakt fram.

22 Där samråd saknas
går planerna om intet,
med många rådgivare lyckas de.

23 En man blir glad
när han kan ge svar,
hur gott är inte ett ord i rätt tid.

24 Den förståndige
vandrar livets väg uppåt,
så att han undviker dödsriket
där nere.

25 Herren river ner
den högmodiges hus,
men änkans gränssten
låter han stå kvar.

26 För Herren är ondskans planer avskyvärda,men milda ord är rena.

27 Den som skaffar sig orätt vinning drar olycka över sin familj,den som hatar mutor får leva.

28 Den rättfärdiges hjärta
svarar med eftertanke,
de ogudaktigas mun flödar över av onda ting.

29 Herren är fjärran
från de ogudaktiga,
men de rättfärdigas bön hör han.

30 En mild blick gör hjärtat glatt,ett gott budskap
ger märg åt benen.

31 Den som lyssnar till hälsosam tillrättavisningfår bo bland de visa.

32 Den som inte vill veta av fostran föraktar sitt liv,den som lyssnar till tillrättavisning får förstånd.

33 Herrens fruktan
fostrar till vishet,
och ödmjukhet föregår ära.