× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 93

Den evige konungen

1 Herren är konung!Han har klätt sig i höghet.Herren har klätt sig
och rustat sig med makt.Därför står världen fast,
den vacklar inte.
2 Din tron är fast grundad
från fordom tid,du är från evighet.

3 Herre, vattenströmmarna höjer sig,vattenströmmarna höjer sin röst,vattenströmmarna höjer sina dånande vågor.
4 Men väldig är Herren i höjden,mer än bruset av stora vatten,väldiga vatten, havets bränningar.
5 Dina vittnesbörd
är sanna alltigenom,helighet tillhör ditt hus,Herre, för alltid.