× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herrens gärningar mot sitt folk
1Tacka Herren, åkalla hans namn,
gör hans gärningar kända
bland folken!
2Sjung till honom, lovsjung honom,
tala om alla hans under!
3 Ha er ära i hans heliga namn!
De som söker Herren
ska glädja sig av hjärtat.
4 Fråga efter Herren och hans makt,
sök alltid hans ansikte.
5 Tänk på de under han gjort,
på hans tecken
och hans muns domar,
6 ni Abrahams barn, hans tjänare,
ni Jakobs söner, hans utvalda.

7 Han är Herren vår Gud,
över hela jorden når hans domar.
8Han minns för evigt sitt förbund,
i tusen släktled ordet han gett,
9förbundet han slöt med Abraham
och eden han gav till Isak.
10Han bestämde det
för Jakob som en lag,
för Israel som ett evigt förbund:
11 "Till dig ger jag Kanaans land
som er arvedel och egendom."

12 Då var de en liten skara,
de var få och främlingar i landet.
13De vandrade från folk till folk,
från ett rike till ett annat.
14Han lät ingen förtrycka dem,
han straffade kungar
för deras skull:
15 "Rör inte mina smorda,
gör inte mina profeter något ont!"

16Han sände svält över landet
och lät dem lida brist på bröd,
17men han sände en man
framför dem,
Josef som såldes till slav.
18Man slog hans fötter i bojor
och lade järn om hans hals,
19tills det han sagt slog in
och Herrens ord
bevisade hans oskuld.
20Då släpptes han
på kungens befallning,
folkens härskare gav honom fri.
21Han satte honom till herre
över sitt hus,
till härskare över allt han ägde,
22till att binda hans furstar
efter sin vilja
och lära hans äldste vishet.

23Och Israel kom till Egypten,
Jakob blev gäst i Hams land.
24Herren gjorde sitt folk
mycket fruktsamt,
starkare än deras fiender.
25Han vände deras hjärtan
till att hata hans folk,
till att handla svekfullt
mot hans tjänare.

26Han sände Mose, sin tjänare,
och Aron som han utvalt.
27De gjorde hans tecken bland dem
och under i Hams land.
28Han sände mörker
och allt blev mörkt,
och de stod inte emot hans ord.
29Han förvandlade deras vatten
till blod
och lät deras fisk dö.
30Deras land vimlade av grodor,
ända in i deras kungars kamrar.
31Han befallde,
och det kom flugsvärmar
och mygg
över hela deras rike.
32Han gjorde regnet till hagel
och sände eldslågor i deras land.
33 Han slog ner deras vinstockar
och fikonträd
och knäckte träden i deras rike.
34Han befallde,
och det kom gräshoppor
och gräshoppslarver
i oräknelig mängd.
35 De åt upp all grönska i landet,
slukade grödan på marken.
36Han slog allt förstfött i landet,
förstlingen av all deras livskraft.

37Så förde han ut dem
med silver och guld,
i hans stammar stapplade ingen.
38 Egypten gladde sig när de drog ut,
skräck för Israel hade fallit
över dem.
39Han bredde ut ett moln till skydd
och en eld till att lysa i natten.
40De bad, och han sände vaktlar
och mättade dem
med bröd från himlen.
41Han öppnade klippan
och vattnet flödade,
det rann i öknen som en ström,
42 för han tänkte på sitt heliga löfte
till sin tjänare Abraham.

43 Så förde han ut
sitt folk med fröjd,
sina utvalda med jubel.
44Han gav dem hednafolkens länder,
det folken förvärvat fick de ärva,
45för att de skulle hålla hans lagar
och följa hans undervisning.
Halleluja!

Fotnoter
105:1 1 Krön 16:8f , Ps 145:12 , Jes 12:4 .
105:2 Ps 103:2 , 145:4 .
105:8 1 Mos 22:16f , 5 Mos 7:9 , Ps 106:45 , Luk 1:72 .
105:9 1 Mos 15:18 , 17:2 , 26:3 , Gal 3:17 .
105:10 1 Mos 28:13 , 35:12 , Ps 111:9 , Jes 24:5 , 54:10 .
105:13 1 Mos 12:1 , 9, 13:1 .
105:14 1 Mos 12:17 , 20:3 , 7, 26:11 , 35:5 .
105:16 1 Mos 41:54f , Jes 3:1 , Hes 4:16 .
105:17 1 Mos 37:28 , 36, 45:5f , Apg 7:9 .
105:18 1 Mos 39:20 .
105:19 1 Mos 40:20f .
105:20 1 Mos 41:14f .
105:21 1 Mos 41:40f , 45:8 .
105:22 1 Mos 41:44 .
105:22binda   Andra handskrifter (Septuaginta): "fostra".
105:23 1 Mos 46:1f , Apg 7:15 , 13:17 .
105:24 2 Mos 1:7 , 12.
105:24starkare   Annan översättning: "fler".
105:25 2 Mos 1:10f , Apg 7:19 .
105:26 2 Mos 3:10f .
105:27 2 Mos 7:9f , Ps 78:43f , 106:21f .
105:27De gjorde hans tecken   Andra handskrifter (Septuaginta): "Han gjorde sina tecken".
105:28 2 Mos 10:22f .
105:28stod inte emot   Andra handskrifter (Septuaginta): "stod emot".
105:29 2 Mos 7:19f .
105:30 2 Mos 8:2f .
105:31 2 Mos 8:17f , Ps 78:45 .
105:32 2 Mos 9:23f , Ps 78:47 .
105:34 2 Mos 10:12f , Ps 78:46 .
105:36 2 Mos 12:29 , Ps 78:51 , 135:8 , 136:10 .
105:37 2 Mos 12:35f .
105:39 2 Mos 13:21f , 4 Mos 9:16 , 10:34 , Ps 78:14 , Jes 4:5 .
105:40 2 Mos 16:13f , Neh 9:15 , Ps 78:23f , Joh 6:31 .
105:41 2 Mos 17:6 , 4 Mos 20:11 , Ps 78:15f , 114:8 , 1 Kor 10:4 .
105:44 Jos 13:7 , Ps 44:3 , 78:55 .
105:45 5 Mos 4:40 , 6:24 .