× 
 Från
 Till
 Metod

 

Livets Ord

1 Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat och rört med våra händer, om detta vittnar vi: Livets Ord*. 2 Livet har uppenbarats, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. 3 Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus. 4 Detta skriver vi för att vår glädje* ska bli fullkomlig.


Vandra i ljuset

5 Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. 6 Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. 7 Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. 8 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. 9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 10 Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss.


Inledning till boken
Första Johannesbrevet är skrivet av aposteln Johannes, "den lärjunge som Jesus älskade" (Joh 21:20) och som i detta brev särskilt betonar den kristna kärleken. Brevet skrevs troligen under 80- eller 90-talet e Kr som ett rundbrev till församlingar i trakten kring Efesos där Johannes hade sin bas (jfr Upp 1-3). Syftet var att skydda de kristna mot gnostiska irrläror som ifrågasatte Jesu gudom (4:2-3) och nödvändigheten av Guds bud (2:3-4).


Fotnoter
1:1Livets Ord   Dvs Kristus. Jfr Joh 1, som inleds på ett liknande sätt.
1:4vår glädje   Andra handskrifter: "er glädje".

Parallellställen
1:1Joh 1:14 20:27 2 Petr 1:16.
1:22 Tim 1:10.
1:3Joh 17:20f 1 Kor 1:9.
1:4Joh 15:11 2 Joh v 12.
1:51 Tim 6:16 Jak 1:17.
1:6Joh 3:21 1 Joh 2:4.
1:7Ef 5:8 Hebr 9:14 Upp 1:5 7:14.
1:81 Kung 8:46 Ords 20:9 Rom 3:10f.
1:9Ps 32:5 Ords 28:13.