× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan* inför Fadern: Jesus Kristus, den rättfärdige*. 2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

3 Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. 4 Den som säger: "Jag känner honom" och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. 5 Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. 6 Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde.

7 Mina älskade, det jag skriver till er är inte ett nytt bud, utan ett gammalt bud som ni har haft från början. Detta gamla bud är ordet som ni har hört. 8 Ändå är det ett nytt bud jag skriver till er. Det förverkligas i honom och i er, eftersom mörkret viker och det sanna ljuset redan lyser. 9 Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är fortfarande kvar i mörkret. 10 Den som älskar sin broder förblir i ljuset, och det finns inget i honom* som leder till fall. 11 Men den som hatar sin broder är i mörkret och vandrar i mörkret. Han vet inte vart han går, för mörkret har förblindat hans ögon.

12 Jag skriver till er, barn: era synder är förlåtna för hans namns skull. 13 Jag skriver till er, fäder: ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er unga: ni har besegrat den onde.

14 Jag har skrivit till er, barn: ni har lärt känna Fadern. Jag har skrivit till er, fäder: ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag har skrivit till er unga: ni är starka, och Guds ord förblir i er och ni har besegrat den onde.

Älska inte världen

15 Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. 16 Allt som är i världen – köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda – det kommer inte från Fadern utan från världen. 17 Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja består för evigt.

Antikrist och antikristerna

18 Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av det förstår vi att den sista tiden är här.*19 De har gått ut från oss, men de hörde aldrig till oss. Hade de hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men det skulle visa sig att alla inte hör till oss.

20 Ni har en smörjelse* från den Helige och ni har alla kunskap*. 21 Jag har inte skrivit till er för att* ni inte känner sanningen, utan för att ni känner den och vet att* ingen lögn kommer från sanningen.

22 Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. 23 Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern. 24 Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det ni hört från början förblir i er, kommer också ni att förbli i Sonen och i Fadern. 25 Och detta är vad han själv har lovat oss: det eviga livet.

26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker förvilla er. 27 Men smörjelsen som ni har fått av honom förblir i er, och ni behöver inte någon som undervisar er. Hans smörjelse undervisar er om allt, och den är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er.

28 Ja, kära barn, förbli nu i honom, så att vi kan ha frimodighet när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer. 29 Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom.


Fotnoter
2:1en som för vår talan   Grek parákletos , samma ord som Jesus använder om den helige Ande (då översatt "Hjälparen", se t ex Joh 14:16 ).
2:1Jesus Kristus, den rättfärdige   Jfr Apg 7:52 , 22:14 och Jak 5:6 med not.
2:10i honom   Annan översättning: "i det" (ljuset, jfr 1:5 ).
2:18Antikrist … många antikrister   Här görs en skillnad mellan Antikrist ("mot Kristus" eller "i stället för Kristus"), motståndaren som ska träda fram senare (2 Tess 2:3f ), och de många antikrister (falska profeter och lärare) som redan trätt fram och i vilka Antikrists ande är verksam (1 Joh 4:3 , 2 Tess 2:3f , 2 Joh 7) .
2:20smörjelse   Grek. chrísma (jfr Kristus, "den Smorde"). Smörjelsen med olja är en symbol för den helige Ande (1 Sam 16:13 , Luk 4:18 ).
2:20ni har alla kunskap   Andra handskrifter: "ni har all kunskap".
2:21för att   Annan översättning "att" (på båda ställen i versen).
2:21och vet att   Annan översättning: "och för att".

Parallellställen
2:1Rom 8:34 1 Tim 2:5 Hebr 7:25.
2:2Joh 1:29 Rom 3:25 2 Kor 5:18f Kol 1:20.
2:3Joh 8:55.
2:41 Joh 1:6 8 4:20.
2:5Joh 14:21 23.
2:6Matt 16:24 Joh 15:4 1 Petr 2:21.
2:71 Joh 2:24.
2:8Joh 13:34 Rom 13:12.
2:91 Joh 4:20.
2:10Joh 11:9f.
2:11Joh 12:35.
2:12Luk 24:47 Apg 10:43.
2:13Joh 1:1 1 Joh 1:1.
2:14Ef 6:10f.
2:15Rom 12:2 Jak 4:4.
2:16Ords 27:20 1 Joh 3:17.
2:17Matt 7:21 1 Kor 7:31.
2:18Matt 24:24 2 Tess 2:3.
2:19Apg 20:30 1 Kor 11:19.
2:20Joh 14:26 2 Kor 1:21.
2:212 Petr 1:12.
2:221 Joh 4:3 2 Joh v 7.
2:23Matt 10:33 Joh 5:23 1 Joh 4:15.
2:241 Joh 2:7.
2:25Joh 6:40 1 Joh 5:11.
2:27Jer 31:34 Joh 16:13 1 Tess 4:9.
2:28Mark 8:38 1 Joh 4:17.
2:291 Joh 3:7 10.