× 
 Från
 Till
 Metod

 

Guds medarbetare

1 Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan bara som till köttsliga* människor, spädbarn i Kristus. 2 Mjölk gav jag er att dricka. Fast föda fick ni inte, för den tålde ni inte än. Och det gör ni inte nu heller, 3 eftersom ni fortfarande är köttsliga. För när det finns avund och strid bland er, är ni då inte köttsliga och lever som alla andra? 4 Om en säger: "Jag håller mig till Paulus" och en annan: "Jag håller mig till Apollos", är ni då inte som folk i allmänhet?

5 Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som har fört er till tro, var och en med den uppgift som Herren har gett. 6 Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. 7 Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, utan bara Gud som ger växten. 8 Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en ska få sin lön efter sitt arbete. 9 Vi är Guds medarbetare, och ni är Guds åker, Guds byggnad.

10 Med den nåd som Gud gett mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och nu bygger en annan vidare på den. Men var och en måste tänka på hur han bygger. 11 Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. 12 Om någon bygger på den grunden med guld, silver och ädelstenar eller med trä, hö och halm, 13 så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska visa det, för den uppenbaras i eld och elden ska pröva hur vars och ens verk är.*14 Om det verk som någon har byggt består, ska han få lön. 15 Men om hans verk brinner upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. 16 Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i er? 17 Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt, och det templet är ni.

18 Bedra inte er själva. Om någon av er tycker sig vara vis i den här världen, måste han först bli en dåre för att bli vis. 19 Den här världens visdom är nämligen dårskap inför Gud. Det står skrivet: Han fångar de visa i deras slughet,*20 och vidare: Herren känner de visas tankar, han vet att de är tomma.*

21 Därför ska ingen skryta över människor, för allt är ert: 22 Paulus, Apollos och Kefas, världen, liv och död, nutid och framtid, allt är ert. 23 Men ni tillhör Kristus, och Kristus tillhör Gud.


Fotnoter
3:1köttsliga   Behärskade av lägre mänskliga begär, inte av Guds Ande (jfr Rom 8:5f , Gal 5:16f ).
3:13Den dagen   Domens dag inför Kristi domstol (jfr 2 Kor 5:10 ).
3:19 Job 5:13 .
3:20Ps 94:11 .

Parallellställen
3:2Hebr 5:12f.
3:3Gal 5:19f Jak 3:16.
3:41 Kor 1:12.
3:5Apg 18:24.
3:6Apg 18:24f 19:1.
3:8Matt 16:27.
3:92 Kor 6:1 Ef 2:20f.
3:10Rom 15:20.
3:11Jes 28:16 1 Petr 2:4f.
3:161 Kor 6:19 Ef 2:21f Hebr 3:6 1 Petr 2:5.
3:18Ords 3:7 Jes 5:21.
3:23Joh 17:21 1 Kor 11:3.