× 
 Från
 Till
 Metod

 

Rättstvister mellan kristna

1 Hur kan någon av er som är i tvist med en annan gå till domstol inför de orättfärdiga och inte inför de heliga? 2 Vet ni inte att de heliga ska döma världen? Och om världen ska dömas av er, duger ni då inte till att döma i småsaker? 3 Vet ni inte att vi ska döma änglar? Ska ni då inte kunna döma i vardagliga ting?

4 Men när ni har vardagliga tvister sätter ni folk till domare som församlingen inte har förtroende för. 5 Det här säger jag för att ni ska skämmas. Finns det ingen förståndig bland er, ingen som kan vara skiljedomare mellan bröder? 6 I stället går broder till domstol med broder, och detta inför otroende.

7 Redan det att ni processar med varandra är ett nederlag för er. Varför tar ni inte hellre en oförrätt? Varför tar ni inte hellre en förlust? 8 I stället gör ni själva orätt och roffar åt er, och det drabbar bröder.

9 Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant, 10 varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. 11 Sådana har några av er varit. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.

Den helige Andes tempel

12 "Allt är tillåtet för mig", men allt är inte nyttigt. "Allt är tillåtet för mig", men jag ska inte låta något ta makten över mig. 13 "Maten är till för magen och magen för maten", men Gud ska göra slut på dem båda. Men kroppen är inte till för omoral utan för Herren, och Herren för kroppen. 14 Gud har uppväckt Herren, och genom sin makt ska han uppväcka även oss.

15 Vet ni inte att era kroppar är delar i Kristi kropp? Ska jag ta delar av Kristi kropp och göra dem till ett med en prostituerads kropp? Verkligen inte! 16 Eller vet ni inte att den som förenar sig med en prostituerad blir en enda kropp med henne? Det heter: De två ska bli ett kött.*17 Men den som är förenad med Herren är en ande med honom.

18 Fly sexuell omoral! All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den sexuellt omoraliske syndar mot sin egen kropp. 19 Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige Ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva, 20 ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp!


Fotnoter
6:16 1 Mos 2:24 .

Parallellställen
6:2Matt 19:28.
6:51 Kor 15:34.
6:7Ords 20:22 Matt 5:39f.
6:9Rom 1:32.
6:11Ef 2:1f 1 Kor 1:30 2 Kor 5:21.
6:121 Kor 10:23.
6:13Matt 15:17 Rom 14:17.
6:14Rom 8:11 2 Kor 4:14.
6:151 Kor 12:27 Ef 5:30.
6:17Joh 17:21 Ef 4:4.
6:191 Kor 3:16.
6:20Gal 3:13 Hebr 9:12 1 Petr 1:18f.