× 
 Från
 Till
 Metod

 

Guds ark flyttas från Kirjat-Jearim

1 David rådgjorde med överbefälen och underbefälen och med alla furstarna. 2 Sedan sade David till hela Israels församling: ”Om ni samtycker och om det är från Herren vår Gud, låt oss då sända bud åt alla håll till våra övriga bröder över hela Israels land och dessutom till prästerna och leviterna i deras städer med betesmarker, att de ska samlas hos oss. 3 Låt oss flytta vår Guds ark till oss, för under Sauls tid frågade vi inte efter den.” 4 Hela församlingen svarade att man skulle göra så, för alla tyckte att förslaget var gott.

5 David samlade då hela Israel, från Shihor i Egypten ända dit där vägen går till Hamat, för att hämta Guds ark från Kirjat-Jearim.* 6 David drog med hela Israel upp till Baala, till Kirjat-Jearim som tillhör Juda, för att därifrån föra upp Herren Guds ark, hans som tronar på keruberna* och efter vilken den hade sitt namn. 7 De satte Guds ark på en ny vagn och förde bort den från Abinadabs hus. Det var Ussa och Ajo som körde vagnen. 8 David och hela Israel dansade inför Guds ansikte av all kraft till sånger och harpor, lyror, tamburiner, cymbaler och trumpeter.

9 Men när de kom till Kidons tröskplats räckte Ussa ut sin hand för att ta tag i arken, eftersom oxarna snavade. 10 Då upptändes Herrens vrede mot Ussa, och han slog honom för att han räckt ut sin hand mot arken, så att han föll ner död där inför Gud. 11 Men David blev upprörd därför att Herren hade brutit ner* Ussa. Han kallade den platsen Peres-Ussa, som den heter än i dag.

12 David greps den dagen av sådan fruktan för Gud att han sade: ”Hur skulle jag våga föra Guds ark till mig?” 13 Därför flyttade inte David in arken till sig i Davids stad, utan tog den avsides till gatiten* Obed-Edoms* hus. 14 Och Guds ark blev kvar i Obed-Edoms hus och hans familj i tre månader. Och Herren välsignade Obed-Edoms hus och allt han ägde.


Fotnoter
13:5Shihor   Troligen östra delen av Nildeltat (Jos 13:3 , Jes 23:3 ).
13:6keruberna   Bevingade änglaväsen avbildade på arken (se 2 Mos 25:18f , Hes kap 1, 10).
13:11brutit ner Ussa   Hebr. parás péres be-Ussá . Ussa betyder ”styrka”.
13:13gatiten   Från den filisteiska staden Gat, där David var en tid (1 Sam 21:10f ).
13:13Obed-Edom   Betyder ”arbetare från Edom”.

Parallellställen
13:12 Sam 6:1f.
13:5Jos 13:3f 1 Krön 15:3.
13:6Jos 15:9 60 1 Sam 4:4 2 Kung 19:15.
13:71 Sam 7:1.
13:92 Sam 6:6f.
13:104 Mos 4:15 19f 1 Krön 15:13.
13:111 Krön 15:13.