× 
 Från
 Till
 Metod

 

Davids segrar

1 En tid härefter slog David filisteerna och kuvade dem, och han tog Gat med underlydande orter från filisteerna. 2 Han slog också moabiterna, och de blev Davids tjänare och betalade skatt till honom.

3 David slog också Hadadezer,* kungen i Soba vid Hamat, när han hade dragit bort för att befästa sitt välde vid floden* Eufrat. 4 David tog ifrån honom 1 000 vagnar och tog till fånga 7 000 ryttare och 20 000 man fotfolk. Han lät skära av hälsenorna på alla vagnshästarna utom på hundra hästar som han skonade.

5 När arameerna från Damaskus kom för att hjälpa Sobas kung Hadadezer, slog David 22 000 man av dem. 6 David placerade trupper bland arameerna i Damaskus, och arameerna blev Davids tjänare och betalade skatt till honom. Och Herren gav seger åt David var han än drog fram. 7 David tog de guldsköldar* som tillhörde Hadadezers tjänare och förde dem till Jerusalem. 8 Från Hadadezers städer Tibhat och Kun tog David koppar i mycket stor mängd. Av den gjorde sedan Salomo kopparhavet, pelarna och kopparkärlen.

9 När Tou, kungen i Hamat,* hörde att David hade slagit Sobas kung Hadadezers hela här, 10 sände han sin son Hadoram till kung David för att hälsa honom och hylla honom för att han hade gått i strid med Hadadezer och besegrat honom. Hadadezer hade nämligen legat i krig med Tou. Han hade med sig alla slags kärl av guld, silver och koppar. 11 Även dessa helgade kung David åt Herren, liksom han hade gjort med det silver och guld han hade fört med sig hem från alla andra folk: från edomiterna, moabiterna, ammoniterna, filisteerna och amalekiterna.

12 Sedan Abshaj, Serujas son, hade slagit edomiterna i Saltdalen*, 18 000 man, 13 placerade han trupper i Edom, och alla edomiter blev Davids tjänare. Så gav Herren seger åt David var han än drog fram.

14 David regerade nu över hela Israel och skipade lag och rätt åt hela sitt folk. 15 Joab, Serujas son, hade befälet över krigshären, och Joshafat, Ahiluds son, var kansler.* 16 Sadok, Ahitubs son, och Ahimelek*, Ebjatars son, var präster, och Shavsha var statssekreterare.* 17 Benaja, Jojadas son, hade befälet över kereteerna* och peleteerna. Och Davids söner var de främsta vid kungens sida.


Fotnoter
18:3Hadadezer   Namnet betyder ”Baal är hjälparen”. Kung i arameiskt rike norr om Damaskus.
18:3befästa sitt välde vid floden   Sobas krigståg nordost mot Eufrat omnämns även av Assyriens dåtida kung Ashurrabi II. Annan översättning: ”upprätta sitt minnesmärke vid floden”.
18:7guldsköldar   Annan översättning: ”bågfodral av guld”.
18:9Hamat   Riket norr om Soba, nuvarande Hama.
18:12Saltdalen   Området vid Döda havet. Efter detta tillfälle skrev David Ps 60.
18:15kansler   Kan ha haft hand om förvaltningens dokument.
18:16Ahimelek   Andra handskrifter: ”Abimelek” (jfr dock 2 Sam 8:17 ).
18:16statssekreterare   Kan ha skött utrikeskorrespondens.
18:17kereteerna   Legosoldater från Kreta, förknippade med filisteerna (1 Sam 30:14 ). Kungar anställde gärna utländska livvakter. Har gett upphov till uttrycket ”kreti och pleti”.

Parallellställen
18:12 Sam 8:1f.
18:24 Mos 24:17.
18:4Jos 11:6 9.
18:81 Kung 7:15 23 45.
18:92 Sam 8:9f.
18:12Ps 60:2f.
18:134 Mos 24:18 2 Sam 8:13f 2 Kung 8:20f.
18:152 Sam 20:23f.
18:171 Kung 1:38.