× 
 Från
 Till
 Metod

 

Rabba belägras och erövras

1 Nästa år, vid tiden då kungar drar ut i fält,* tågade Joab ut med krigshären och härjade i ammoniternas land och kom till Rabba* och belägrade det, medan David stannade kvar i Jerusalem.* Joab intog Rabba och förstörde det. 2 David tog kronan från huvudet på deras kung.* Den visade sig väga en talent* guld och var smyckad med en ädelsten, och man satte den på Davids huvud. Och bytet som han förde ut ur staden var mycket stort. 3 Folket därinne förde han ut och satte dem i arbete med sågar, järnhackor och yxor. Så gjorde David med ammoniternas alla städer. Sedan vände David med allt folket tillbaka till Jerusalem.

Strider med filisteerna

4 Därefter uppstod en strid med filisteerna vid Gezer. Hushatiten Sibbekaj slog ner Sippaj, en av rafaeernas* ättlingar. På så sätt blev de kuvade.

5 Än en gång blev det strid med filisteerna. Elhanan, Jairs son, slog då ner Lachmi, gatiten Goliats bror, som hade ett spjut med ett skaft som liknade en vävbom.

6 Sedan blev det återigen en strid vid Gat. Där var en reslig man som hade sex fingrar och sex tår, tillsammans tjugofyra. Han var också en ättling till rafaeerna. 7 När han smädade Israel blev han dödad av Jonatan, son till Shimea, Davids bror.

8 Dessa var ättlingar till rafaeerna i Gat. De föll för Davids och hans tjänares hand.


Fotnoter
20:1tiden då kungar drar ut i fält   Ungefär från mars till maj, efter vinterregnen men före skörden.
20:1Rabba   Nuvarande Amman, ca 6 mil öster om Jerusalem.
20:1David stannade kvar i Jerusalem   Vid denna tid var han med Bat-Seba, Salomos mor (2 Sam 11) .
20:2deras kung   Annan översättning: ”Milkom” (ammoniternas avgud, 1 Kung 11:5 ).
20:2en talent   Ca 30 kg. Enligt en tolkning sattes endast ädelstenen på Davids huvud.
20:4rafaeerna   Högrest jättefolk (se 2 Sam 21:16f , 5 Mos 3:11 , Jos 11:21f med not).

Parallellställen
20:12 Sam 11:1 12:26f.
20:22 Sam 12:30f.
20:42 Sam 21:18f 1 Krön 11:29 27:11.
20:51 Sam 17:7.
20:62 Sam 21:20f.
20:71 Sam 17:10.