× 
 Från
 Till
 Metod

 

Gåvor till tempelbygget

1 Kung David sade till hela församlingen: ”Min son Salomo, den ende som Gud har utvalt, är ung och vek och arbetet är stort, för detta palats är inte för en människa utan för Herren Gud. 2 Därför har jag, så långt jag förmått, skaffat guld till det som ska vara av guld i min Guds hus, silver till det som ska vara av silver, koppar till det som ska vara av koppar, järn till det som ska vara av järn och trä till det som ska vara av trä. Dessutom har jag skaffat onyxer och andra infattningsstenar, svartglänsande och brokiga stenar och alla slags dyrbara stenar liksom marmor* i mängd. 3 Eftersom jag älskar min Guds hus ger jag också vad jag själv äger i guld och silver till min Guds hus, utöver allt som jag förut har skaffat till det heliga huset: 4 3 000 talenter guld av guld från Ofir, och 7 000 talenter* renat silver till att överdra byggnadernas väggar med, 5 för att göra av guld det som ska vara av guld och för att göra av silver det som ska vara av silver, till allt slags arbete som utförs av konsthantverkare. Vem vill i dag bära fram sina frivilliga gåvor åt Herren?”

6 Familjehövdingarna och Israels stamhövdingar, överbefälen och underbefälen liksom ledarna för kungens arbeten bar fram sina frivilliga gåvor. 7 De gav till arbetet på Guds hus 5 000 talenter guld, 10 000 dariker, 10 000 talenter silver, 18 000 talenter koppar och 100 000 talenter* järn. 8 Var och en som hade ädelstenar gav dem till skatten i Herrens hus under gershoniten Jehiels vård. 9 Då gladde sig folket över deras frivilliga gåvor, för de bar fram sina frivilliga gåvor åt Herren av hängivet hjärta. Också kung David gladde sig mycket.

Davids bön och tacksägelse

10 David lovade Herren inför hela församlingen. David sade:


”Lovad är du, Herre,
vår fader Israels Gud,
från evighet till evighet!
11 Dig, Herre,
tillhör storhet och makt,
härlighet och glans och majestät,
allt som finns i himlen
och på jorden.
Ditt, o Herre, är riket,*
och du har upphöjt dig
till ett huvud över allt.
12 Rikedom och ära kommer från dig,
du råder över allt,
och i din hand är kraft och makt.
Din hand kan göra vad som helst,
stort och starkt.
13 Så tackar vi dig nu, vår Gud,
och lovar ditt härliga namn.

14 För vad är väl jag, och vad är mitt folk, att vi själva skulle kunna ge sådana frivilliga gåvor? Nej, allt kommer från dig, och ur din hand har vi gett det åt dig. 15 För vi är främlingar hos dig och gäster som alla våra fäder. Som en skugga är våra dagar på jorden, och utan hopp. 16Herre vår Gud, alla dessa gåvor som vi skaffat för att bygga dig ett hus åt ditt heliga namn – från din hand har de kommit, och ditt är alltsammans.

17 Jag vet, min Gud, att du prövar hjärtat och har behag till vad som är rätt. Med ärligt hjärta har jag burit fram alla dessa frivilliga gåvor. Och nu har jag också sett med glädje hur ditt folk som står här har burit fram sina frivilliga gåvor till dig. 18Herre, Abrahams, Isaks och Israels, våra fäders Gud, låt ditt folks hjärtas sinne och tankar vara redo till sådant för evigt, och vänd deras hjärtan till dig. 19 Ge min son Salomo ett hängivet hjärta så att han håller dina bud, dina vittnesbörd och dina stadgar och utför allt detta och bygger templet som jag förberett.”

20 Därefter sade David till hela församlingen: ”Lova Herren er Gud!” Då lovade hela församlingen Herren, sina fäders Gud, och de bugade sig och föll ner för Herren och för kungen. 21 Dagen därpå slaktade de slaktoffer åt Herren och offrade brännoffer åt Herren: 1 000 tjurar, 1 000 baggar och 1 000 lamm med tillhörande dryckesoffer, dessutom slaktoffer i mängd för hela Israel. 22 De åt och drack med stor glädje inför Herrens ansikte den dagen, och för andra gången gjorde de Salomo, Davids son, till kung.* De smorde honom till en Herrens furste och Sadok till präst. 23 Så satt Salomo på Herrens tron som kung efter sin far David, och han blev framgångsrik. Hela Israel lydde honom. 24 Alla hövdingarna och hjältarna och dessutom alla kung Davids söner underordnade sig kung Salomo. 25 Och Herren gjorde Salomo mycket stor inför hela Israel och lät hans kungliga härlighet bli större än någon annans som varit kung över Israel före honom.

David dör

26 David, Ishais son, hade regerat över hela Israel. 27 Den tid han regerade över Israel var fyrtio år.* Han regerade sju år i Hebron och trettiotre år i Jerusalem. 28 Han dog i en god ålder, mätt på att leva och mätt på rikedom och ära. Hans son Salomo blev kung efter honom.

29 Vad som mer finns att säga om kung David, om hans första tid och hans sista, det* finns skrivet i siaren Samuels krönika, i profeten Natans krönika och i siaren Gads krönika. 30 Där står också om hela hans regering och hans bedrifter och de händelser som mötte honom och Israel och alla andra länder och riken.


Fotnoter
29:2marmor   Syftar troligen på kalkalabaster.
29:3f3 000 talenter … 7 000 talenter   Ca 90 ton guld och 200 ton silver.
29:7talenter   Mängderna motsvarar ca 150 ton guld, 300 ton silver, 550 ton koppar och 3 000 ton järn. Dariker, persiska guldmynt om ca 8,5 gram, är troligen en omräkning ur författarens perspektiv på 400-talet f Kr.
29:11makt, härlighet ... Ditt ... är riket   Den traditionella lovprisningen som avslutar Herrens bön (Matt 6:9f ) är troligen hämtad från denna vers .
29:22andra gången … kung   Folkets bekräftelse av kung Davids beslut i 23:1 (jfr hur Saul blev erkänd i 1 Sam 11:15 efter 1 Sam 10, och David i 2 Sam 5:1f efter 1 Sam 16:13 ).
29:27fyrtio år   Ca 1010-970 f Kr.
29:29Samuels ... Natans ... Gads krönika   Troligen Samuelsböckerna (se deras inledningsnoter).

Parallellställen
29:11 Krön 22:5.
29:21 Krön 22:14.
29:52 Mos 35:4f.
29:62 Mos 35:21f 4 Mos 7:1f 1 Krön 28:1f.
29:82 Mos 35:27 1 Krön 23:8 26:21f.
29:111 Tim 1:17 Upp 4:11 5:12f.
29:122 Krön 1:12 20:6.
29:153 Mos 25:23 Job 8:9 14:1f Ps 39:13 90:5f 102:12 119:19 Pred 7:1 Hebr 11:13.
29:171 Krön 28:9 Ps 7:10 Upp 2:23.
29:231 Kung 1:35.
29:251 Kung 2:12 10:23f 2 Krön 1:1.
29:272 Sam 5:4f 1 Kung 2:11 1 Krön 3:4.
29:291 Krön 21:9.