× 
 Från
 Till
 Metod

 

Elia på berget Horeb

1 Ahab berättade för Isebel allt som Elia hade gjort och att han hade dödat alla profeterna med svärd. 2 Då sände Isebel bud till Elia och lät säga: ”Må gudarna straffa mig både nu och i framtiden, om jag inte i morgon vid denna tid låter det gå med dig som det gick med profeterna.”

3 När han fick höra det bröt han upp och flydde för sitt liv. Han kom till Beer-Sheba* i Juda och lämnade där sin tjänare. 4 Själv gick han en dagsresa ut i öknen. Där satte han sig under en ginstbuske* och önskade sig döden och sade: ”Nu är det nog, Herre. Ta mitt liv, för jag är inte bättre än mina fäder.” 5 Elia lade sig ner under ginstbusken och somnade.

Men en ängel rörde vid honom och sade till honom: ”Stig upp och ät!” 6 När han såg upp, fanns där vid huvudänden ett bröd bakat på glödande stenar och en kruka med vatten. Han åt och drack och lade sig ner igen. 7 Men Herrens ängel rörde vid honom igen, för andra gången, och sade: ”Stig upp och ät, för annars blir vägen för lång för dig.” 8 Då steg han upp och åt och drack. Sedan gick han styrkt av maten i fyrtio dagar och fyrtio nätter ända till Guds berg Horeb*. 9 Där gick han in i en grotta, och i den stannade han över natten.

Då kom Herrens ord till honom. Han sade till honom: ”Vad gör du här, Elia?” 10 Han svarade: ”Jag har verkligen ivrat för Herren Gud Sebaot. Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar, och de försöker ta mitt liv.” 11Herren sade: ”Gå ut och ställ dig på berget inför Herren.” Då gick Herren fram där, och en stor stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning. Men Herren var inte i jordbävningen. 12 Efter jordbävningen kom en eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning.

13 När Elia hörde det, gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då kom en röst till honom som sade: ”Vad gör du här, Elia?” 14 Han svarade: ”Jag har verkligen ivrat för Herren Gud Sebaot. Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar, och de försöker ta mitt liv.”

15Herren sade till honom: ”Gå tillbaka igen och ta vägen till Damaskus öken och gå in och smörj Hasael till kung över Aram. 16 Jehu, Nimshis son, ska du smörja till kung över Israel. Elisha,* Shafats son, från Abel-Mehola* ska du smörja till profet i ditt ställe. 17 Och det ska bli så att den som kommer undan Hasaels svärd ska Jehu döda, och den som kommer undan Jehus svärd ska Elisha döda. 18 Men jag har lämnat kvar i Israel sjutusen män som inte har böjt knä för Baal* och inte gett honom hyllningskyss*.”

Elishas kallelse

19 När Elia sedan gick därifrån, fann han Elisha, Shafats son, som höll på att plöja. Tolv par oxar* gick framför honom, och själv körde han det tolfte paret. Elia gick fram till honom och kastade sin mantel* över honom.

20 Då släppte han oxarna och skyndade efter Elia och sade: ”Låt mig först få kyssa* min far och min mor, så ska jag sedan följa dig.” Han sade till honom: ”Gå du tillbaka. Du vet ju vad jag har gjort med dig.” 21 Då lämnade Elisha honom och gick tillbaka och tog sina båda oxar och slaktade dem, och med oxarnas ok kokade han deras kött. Detta gav han till folket, och de åt. Därefter bröt han upp och följde Elia och blev hans tjänare.


Fotnoter
19:3Beer-Sheba   Ort vid Israels södra gräns, ca 20 mil söder om Karmel.
19:4ginstbuske   Ca 2-4 meter hög med vita blommor (retama raetam ).
19:8Guds berg Horeb   Sinai, där Mose hade mött Gud och fått tio Guds bud (2 Mos 3, 5 Mos 5) .
19:15fsmörj Hasael … Jehu … Elisha   Se 2 Kung 8:7f , 9:1f samt kap 2-8, 13:14f .
19:16Abel-Mehola   Stad på västra sidan om Jordan, strax söder om Bet-Shan.
19:18sjutusen män som inte har böjt knä för Baal   Citeras av Paulus i Rom 11:4 .
19:18hyllningskyss   Man visade vördnad för kungar och gudabilder genom att kyssa deras fötter (jfr Luk 7:38 ).
19:19tolv par oxar   En stor djurbesättning. Elishas släkt tycks ha ägt stora åkermarker.
19:19mantel   Den håriga manteln var profetens kännetecken (2 Kung 1:8 , Sak 13:4 , Matt 3:4 ).
19:20kyssa   Förknippas ofta med att få förälderns välsignelse (jfr 1 Mos 27:26 , 31:55 , 48:10 ).

Parallellställen
19:11 Kung 16:31 18:40.
19:4Jona 4:3 8.
19:82 Mos 3:1f 24:18 34:28 5 Mos 10:4 Matt 4:2.
19:101 Kung 18:4 22 Rom 11:2f.
19:112 Mos 34:6 Apg 2:2.
19:132 Mos 3:6.
19:152 Kung 8:13.
19:162 Kung 9:1f.
19:172 Kung 9:14f.
19:18Job 31:27 Hos 13:2 Rom 11:4.
19:192 Kung 2:13f.
19:20Luk 9:61f.