× 
 Från
 Till
 Metod

 

Abram räddar Lot

1 Vid den tid då Amrafel var kung i Shinar,* Arjok kung i Ellasar, Kedorlaomer* kung i Elam och Tidal kung över Gojim, 2 förde dessa kungar krig mot Sodoms kung Bera, Gomorras kung Birsha, Admas kung Shinab, Sebojims kung Shemeber samt kungen i Bela, det vill säga Soar. 3 Alla dessa förenade sig och tågade till Siddimsdalen där Döda havet nu ligger. 4 I tolv år hade de varit under Kedorlaomer, men under det trettonde året hade de gjort uppror. 5 Under det fjortonde året kom Kedorlaomer tillsammans med kungarna som var på hans sida, och de slog rafaeerna i Ashterot-Karnajim, suseerna i Ham, emeerna i Shave-Kirjatajim*6 och horeerna på deras berg Seir och drev dem ända till El-Paran* vid öknen. 7 Sedan vände de om och kom till En-Mishpat, det vill säga Kadesh, och erövrade hela amalekiternas land. De slog också amoreerna som bodde i Hasason-Tamar.*

8 Sodoms kung drog då ut tillsammans med Gomorras kung, Admas kung, Sebojims kung och kungen i Bela, det vill säga Soar. De ställde upp sig till strid mot dem i Siddimsdalen, 9 mot Elams kung Kedorlaomer, Gojims kung Tidal, Shinars kung Amrafel och Ellasars kung Arjok – fyra kungar mot fem.

10 Men Siddimsdalen var full av jordbecksgropar*. Sodoms och Gomorras kungar flydde och föll då ner i dem. De andra flydde till bergsbygden. 11 Så tog man all egendom och alla livsmedel som fanns i Sodom och Gomorra och tågade bort. 12 De tog också med sig Abrams brorson Lot och allt han ägde, eftersom han bodde i Sodom.

13 Men en som lyckats fly kom och berättade detta för Abram, hebrén. Han bodde vid amorén Mamres terebintlund. Mamre var bror till Eshkol och Aner, och de var i förbund med Abram.

14 När Abram hörde att hans släkting var tillfångatagen lät han sina mest erfarna män rycka ut, trehundraarton män som var födda i hans hus, och de förföljde fienderna ända till Dan. 15 Han delade upp sitt folk och överföll dem med sina tjänare om natten, slog dem och förföljde dem ända till Hoba norr om Damaskus 16 och tog tillbaka all egendom. Sin släkting Lot och hans ägodelar tog han också tillbaka, liksom kvinnorna och det övriga folket.

Abram välsignas av Melkisedek

17 När Abram hade kommit tillbaka efter att ha slagit Kedorlaomer och kungarna som var med honom, gick Sodoms kung ut för att möta honom i Shavedalen, det vill säga Kungadalen.*

18 Och Melkisedek,* kungen i Salem, lät bära ut bröd och vin. Han var präst åt Gud den Högste, 19 och han välsignade Abram och sade:


”Välsignad vare Abram

av Gud den Högste*,

skapare av himmel och jord!
20 Och välsignad vare
Gud den Högste,

som gett dina fiender i din hand!”


Och Abram gav honom tionde av allt.

21 Sodoms kung sade till Abram: ”Ge mig folket*. Bytet kan du ta själv.” 22 Men Abram svarade Sodoms kung: ”Jag lyfter min hand till Herren, till Gud den Högste, skapare av himmel och jord: 23 Jag vill inte ta ens en tråd eller en sandalrem eller något annat av det som är ditt. Du ska inte kunna säga: Jag har gjort Abram rik. 24 Jag vill inte ha något, det räcker med vad mina män har ätit och mina följeslagares andel. Aner, Eshkol och Mamre ska få sin del.”


Fotnoter
14:1Shinar … Ellasar … Elam … Gojim   Motsvarar södra och norra Irak, Iran samt ett allmänt ord för ”hednafolk” (möjligen hetiter, ifall Tidal motsvarar det hetitiska kunganamnet Tudhalia).
14:1Kedorlaomer   På elamitiska Kudur-Lagamar (”dödsgudinnans tjänare”).
14:5rafaeerna … emeerna   Högväxta jättefolk öster om Jordan (jfr 5 Mos 2:11 ).
14:6Seir … El-Paran   Edom sydöst om Döda havet, samt Negevöknen mot Akabaviken.
14:7Kadesh … Hasason-Tamar   De vände nordväst och sedan upp mot En-Gedi vid Döda havet (jfr 2 Krön 20:2 ), där de sedan hotade Sodom och deras allierade.
14:10jordbecksgropar   Asfalt, som användes som murbruk (11:3 ) eller tätningsmaterial (6:14 ).
14:17Kungadalen   Troligen strax söder om Jerusalem (jfr 2 Sam 18:18 ).
14:18Melkisedek    Betyder ”min kung är rättfärdighet” eller ”rättfärdighetens kung”. Melkisedek beskrivs i Hebr 7:1f som en förebild till Kristus.
14:19Gud den Högste   Hebr. El Elyón , det kananeiska namnet på Skaparen (jfr vers 22).
14:21folket   Ordagrant: ”själen”.

Parallellställen
14:18Ps 110:4.