× 
 Från
 Till
 Metod

 

Hagar och Ismael

1 Abrams hustru Saraj hade inte fött några barn åt honom. Men hon hade en egyptisk slavinna som hette Hagar*. 2 Och Saraj sade till Abram: ”Se, Herren har gjort mig ofruktsam. Gå in till min slavinna. Kanske kan jag få barn genom henne*.” Och Abram lyssnade till Sarajs ord. 3 När Abram hade bott tio år i Kanaans land*, tog hans hustru Saraj sin egyptiska slavinna Hagar och gav henne till hustru åt sin man Abram. 4 Han gick in till Hagar och hon blev havande. Men när hon märkte att hon var havande, började hon förakta sin husmor.

5 Då sade Saraj till Abram: ”Den kränkning jag utsätts för ska komma över dig. Jag lade själv min slavinna i din famn, men när hon märkte att hon var havande började hon förakta mig. Herren får döma mellan mig och dig.” 6 Abram sade till Saraj: ”Se, din slavinna är i din hand. Gör med henne som du finner bäst.” När Saraj då bestraffade henne, flydde hon bort från henne.

7 Men Herrens ängel fann henne vid en vattenkälla i öknen, den källa som ligger vid vägen till Shur. 8 Han sade: ”Hagar, Sarajs slavinna, varifrån kommer du och vart går du?” Hon svarade: ”Jag är på flykt från min husmor Saraj.” 9 Då sade Herrens ängel till henne: ”Gå tillbaka till din husmor och ödmjuka dig under henne.” 10 Och Herrens ängel fortsatte: ”Jag ska göra dina efterkommande så talrika att man inte kan räkna dem.” 11 Sedan sade Herrens ängel till henne:


”Se, du är havande,
och du ska föda en son.
Du ska kalla honom Ismael*,
för Herren har hört
hur du har lidit.
12 Han ska vara som en vildåsna.
Hans hand ska vara mot alla
och allas hand mot honom.
Och han ska bo mitt emot*
alla sina bröder.”

13 Och hon gav ett namn åt Herren som hade talat med henne. Hon sade: ”Du är den Gud som ser mig”, för hon tänkte: ”Har jag här fått se en skymt av honom som ser mig?” 14 Därför kallar man brunnen Beer-Lahaj-Roi*. Den ligger mellan Kadesh och Bered.

15 Hagar födde en son åt Abram. Och Abram gav sonen som Hagar fött namnet Ismael. 16 Abram var åttiosex år* när Hagar födde Ismael åt honom.


Fotnoter
16:1Hagar   Kan betyda ”flytt” (jfr arabiska hijra ). Hon används av Paulus i Gal 4:24f som symbol för slaveri under lagen.
16:2barn genom henne   Jfr 30:3 , 9. Liknande arrangemang kring surrogatmödraskap omnämns i Hammurabis lag från Mesopotamien (1700-tal f Kr).
16:3När Abram hade bott tio år i Kanaans land   Ca 2081 f Kr.
16:11Ismael   Betyder ”Gud hör”.
16:12mitt emot   Ordagrant: ”framför ansiktet på”. Annan översättning: ”öster om”.
16:14Beer-Lahaj-Roi   Betyder ”Den Levandes brunn, han som ser mig”.
16:16åttiosex år när Hagar födde Ismael   Ca 2080 f Kr.

Parallellställen
16:121 Mos 25:18.
16:15Gal 4:21f.