× 
 Från
 Till
 Metod

 

Hovmästarens och bagarens drömmar

1 En tid därefter* hände det att den egyptiske kungens munskänk* och hans bagare förbröt sig mot sin herre, kungen av Egypten. 2 Farao blev arg på sina båda hovmän, överste munskänken och förste bagaren, 3 och satte dem i förvar hos befälhavaren för livvakterna, i fängelset där Josef satt fången. 4 Befälhavaren för livvakterna utsåg Josef att betjäna dem och de satt där i förvar en tid.

5 Medan de satt i fängelset hade den egyptiske kungens munskänk och hans bagare samma natt var sin dröm, var och en med sin särskilda tydning. 6 När Josef kom in till dem på morgonen såg han att de var upprörda. 7 Han frågade faraos hovmän som satt i förvar med honom i hans herres hus: ”Varför ser ni så sorgsna ut i dag?” 8 De svarade honom: ”Vi har haft en dröm och det finns ingen som kan tyda den.” Josef sade till dem: ”Att ge tydningen är Guds sak. Berätta för mig.”

9 Då berättade överste munskänken sin dröm för Josef och sade: ”Jag drömde att jag såg en vinstock framför mig. 10 På vinstocken fanns tre rankor, och knappt hade den skjutit skott förrän blommorna slog ut och klasarna bar mogna druvor. 11 Jag hade faraos bägare i handen, och jag tog druvorna och pressade dem i faraos bägare. Sedan satte jag bägaren i faraos hand.” 12 Josef sade till honom: ”Här är tydningen: De tre rankorna betyder tre dagar. 13 Om tre dagar ska farao upphöja ditt huvud och ge dig din plats tillbaka. Du ska få ge farao bägaren i handen som förut när du var hans munskänk. 14 Men tänk på mig när det går bra för dig. Visa barmhärtighet mot mig och påminn farao om mig och hjälp mig ut ur det här huset. 15 Jag blev bortrövad från hebreernas land, och här har jag heller inte gjort något som jag skulle bli satt i fängelse för.”

16 När förste bagaren såg att Josef hade gett en god tydning, sade han till honom: ”Jag hade också en dröm, och där bar jag tre korgar med vetebröd på huvudet. 17 I den översta korgen fanns det alla slags bakverk som farao brukar äta. Men fåglarna åt dem ur korgen på mitt huvud.” 18 Då sade Josef: ”Här är tydningen: De tre korgarna betyder tre dagar. 19 Om tre dagar ska farao upphöja ditt huvud och ta av dig det. Han ska hänga upp dig på trä, och fåglarna ska äta ditt kött.”

20 Tre dagar därefter var det faraos födelsedag, och han höll en fest för alla sina tjänare. Då upphöjde han bland sina tjänare både överste munskänkens huvud och förste bagarens. 21 Han lät överste munskänken få tillbaka sin tjänst och sätta bägaren i faraos hand igen, 22 men förste bagaren lät han hänga, så som Josef hade uttytt för dem.

23 Men överste munskänken kom inte ihåg Josef utan glömde honom.


Fotnoter
40:1En tid därefter   Ca 1887 f Kr (jfr 41:1 , 46).
40:1munskänk   Kungens personlige servitör och avsmakare som förvissar sig om att vinet inte är förgiftat, en mycket betrodd ställning (jfr Neh 1:11f ).

Parallellställen
40:31 Mos 39:1 20.
40:81 Mos 41:15f.
40:151 Mos 37:27f.