× 
 Från
 Till
 Metod

 

II. ADAMS FORTSATTA HISTORIA 5:1-6:8

1 Detta är boken om Adams fortsatta historia. När Gud skapade människor gjorde han dem lika Gud. 2 Till man och kvinna skapade han dem. Han välsignade dem och gav dem namnet människa den dag de skapades.

3 När Adam var 130 år fick han en son som var lik honom, hans avbild. Han gav honom namnet Set. 4 Sedan Adam fått Set, levde han 800 år och fick söner och döttrar. 5 Adams hela ålder – den tid han levde* – blev 930 år. Därefter dog han.

6 När Set var 105 år blev han far till Enosh. 7 Sedan Set hade fått Enosh levde han 807 år och fick söner och döttrar. 8 Sets hela ålder blev alltså 912 år. Därefter dog han.

9 När Enosh var 90 år blev han far till Kenan. 10 Sedan Enosh hade fått Kenan levde han 815 år och fick söner och döttrar. 11 Enoshs hela ålder blev alltså 905 år. Därefter dog han.

12 När Kenan var 70 år blev han far till Mahalalel. 13 Sedan Kenan hade fått Mahalalel levde han 840 år och fick söner och döttrar. 14 Kenans hela ålder blev alltså 910 år. Därefter dog han.

15 När Mahalalel var 65 år blev han far till Jered. 16 Sedan Mahalalel hade fått Jered levde han 830 år och fick söner och döttrar. 17 Mahalalels hela ålder blev alltså 895 år. Därefter dog han.

18 När Jered var 162 år blev han far till Henok. 19 Sedan Jered hade fått Henok levde han 800 år och fick söner och döttrar. 20 Jereds hela ålder blev alltså 962 år. Därefter dog han.

21 När Henok* var 65 år blev han far till Metushela. 22 Och sedan Henok hade fått Metushela vandrade han med Gud i 300 år och fick söner och döttrar. 23 Henoks hela ålder blev alltså 365 år. 24 Sedan Henok så hade vandrat med Gud fann man honom inte mer, för Gud hade hämtat honom.

25 När Metushela* var 187 år blev han far till Lemek. 26 Sedan Metushela hade fått Lemek levde han 782 år och fick söner och döttrar. 27 Metushelas hela ålder blev alltså 969 år. Därefter dog han.

28 När Lemek var 182 år fick han en son. 29 Han gav honom namnet Noa, för han sade: ”Han ska trösta oss under vårt arbete och våra händers möda, när vi brukar jorden som Herren har förbannat.”* 30 Sedan Lemek hade fått Noa levde han 595 år och fick söner och döttrar. 31 Lemeks hela ålder blev alltså 777 år. Därefter dog han.

32 När Noa var 500 år blev han far till Sem, Ham och Jafet*.


Fotnoter
5:5den tid han levde   Den första människan (2:7 ) hade en skenbar ålder redan sin första dag.
5:21Henok   Betyder ”invigd”. En profetia av Henok återges i Judas brev vers 14. Se även Hebr 11:5 .
5:25Metushela   Kan översättas ”hans död sänder”. Året han dog kom floden (jfr 7:6 ).
5:29Noa … trösta    Hebr. núach betyder ”vila”, nuchám betyder ”tröstad”.
5:32Sem, Ham och Jafet   Betyder ”namn”, ”varm” och ”utvidga” (jfr 9:27 ).

Parallellställen
5:11 Mos 1:27 1 Krön 1:1f Luk 3:36f.
5:24Hebr 11:5 Jud v 14.