× 
 Från
 Till
 Metod

 

Människornas ondska växer

1 När människorna började föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem, 2 såg Guds söner att människornas döttrar var vackra, och de tog till hustrur alla de ville ha. 3 Då sade Herren: ”Min Ande ska inte bli kvar i* människorna för alltid på grund av deras förvillelse. De är kött* och deras tid ska vara hundratjugo år*.”

4 Vid denna tid, då Guds söner* gick in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem, och även senare, levde våldsverkarna* på jorden. Detta var forntidens väldiga män som var så ryktbara.

5 Och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. 6 Då sörjde Herren att han hade gjort människorna på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta. 7Herren sade: ”Människorna som jag har skapat ska jag utplåna från jordens yta – både människor och fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar. Jag sörjer att jag har gjort dem.”

8 Men Noa hade funnit nåd inför Herrens ögon.

III. NOAS FORTSATTA HISTORIA 6:9-9:29

9 Detta är Noas fortsatta historia. Noa var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. Han vandrade med Gud. 10 Och Noa blev far till tre söner, Sem, Ham och Jafet.

11 Men jorden blev mer och mer fördärvad inför Gud och full av våld. 12 Gud såg på jorden, och se, den var fördärvad, eftersom alla människor* levde i fördärv på jorden.

Floden förutsägs och arken byggs

13 Då sade Gud till Noa: ”Jag har bestämt mig för att göra slut på allt levande, för jorden är full av våld på grund av dem. Se, jag ska förgöra dem tillsammans med jorden. 14 Gör dig en ark* av goferträ*, inred den med kamrar och bestryk den med jordbeck* både på insidan och utsidan. 15 Så ska du göra arken: Den ska vara trehundra alnar lång, femtio alnar bred och trettio alnar hög.* 16 Högst upp ska du göra en öppning för ljuset, en aln hög, runt hela arken. En dörr till arken ska du sätta på sidan. Du ska inreda den så att den får en undervåning, en mellanvåning och en övervåning.

17 Se, jag ska låta floden* komma med vatten över jorden för att förgöra alla varelser under himlen som har livsande. Allt på jorden ska förgås. 18 Men med dig vill jag upprätta mitt förbund. Du ska gå in i arken med dina söner, din hustru och dina sonhustrur. 19 Av allt levande, av alla varelser, ska du föra in ett par i arken för att de ska överleva tillsammans med dig. Hankön och honkön ska det vara. 20 Av fåglarna efter deras slag, av fyrfotadjuren efter deras slag och av alla kräldjur på marken efter deras slag ska ett par av varje slag gå in till dig för att förbli vid liv. 21 Och du ska ta med dig all slags föda, sådant som kan ätas, och samla i förråd. Det ska tjäna som mat för dig och dem.”

22 Och Noa gjorde så. Han gjorde i allt som Gud hade befallt honom.


Fotnoter
6:3bli kvar i   Annan översättning: ”kämpa med”.
6:3på grund av deras förvillelse. De är kött   Andra handskrifter (Septuaginta): ”eftersom de är kött”.
6:3hundratjugo år   Antingen tiden fram till floden, eller den framtida människans livslängd. En vishetstext från syriska Emar (1200-tal f Kr) talar om 120 år som människolivets övre gräns.
6:4Guds söner   Uttrycket används om änglar (Job 1:6 , 38:7 , Ps 89:7 ) men även om människor som är trogna Herren (5 Mos 14:1 , Matt 5:9 , Luk 20:36 , Rom 8:14f ).
6:4våldsverkarna   Hebr. nefilím, ordagrant: ”de fallna”. Septuaginta: ”jättarna” (jfr 4 Mos 13:34 ).
6:12alla människor   Ordagrant: ”allt kött” (även i 6:13 , 17, 7:21 , 9:11 , 15, 17).
6:14ark   Hebr. tevá betyder ”låda” eller ”kista” (jfr förbundsarken, 2 Mos 25:10f ).
6:14goferträ   Okänt träslag. Normalt byggdes skepp av barrträ som cypress eller ceder (Hes 27:5 ).
6:14jordbeck   Hebr. kófer kan också översättas ”försoning” (jfr 3 Mos 16:34 , Job 33:24 ).
6:15trehundra … femtio … trettio alnar   Närmare 150 x 25 x 15 meter. Moderna lastfartyg byggs efter liknande proportioner.
6:17floden   Flera antika flodberättelser har bevarats i Mesopotamien. Den mest kända ingår i Gilgamesheposet, troligen nertecknat under patriarktiden ca 2000 f Kr, med många paralleller till Bibelns skildring men även skillnader (t ex en kubformad ark). Troligen är dessa övriga flodberättelser minnen av samma händelse.

Parallellställen
6:44 Mos 13:34.
6:51 Mos 8:21 Matt 15:19 Tit 3:3.
6:9Hebr 11:7 2 Petr 2:5.