× 
 Från
 Till
 Metod

 

Floden kommer

1Herren sade till Noa: ”Gå in i arken med hela din familj. Dig har jag nämligen funnit rättfärdig inför mig i detta släkte. 2 Av alla rena fyrfotadjur* ska du ta med dig sju par, hanne och hona, men av sådana fyrfotadjur som inte är rena ett par, hanne och hona, 3 likaså av himlens fåglar sju par, hanne och hona, för att en avkomma ska leva vidare över hela jorden. 4 Om sju dagar ska jag låta det regna på jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter, och jag ska utplåna från jorden alla varelser som jag har gjort.” 5 Och Noa gjorde i allt som Herren hade befallt honom.

6 Noa var sexhundra år när floden kom med sitt vatten över jorden. 7 Han gick in i arken med sina söner och sin hustru och sina sonhustrur undan flodens vatten. 8 Av både rena och orena fyrfotadjur, av fåglar och av allt som krälar på marken 9 gick två och två, hanne och hona, in till Noa i arken, så som Gud hade befallt Noa. 10 Och efter de sju dagarna kom flodens vatten över jorden.

11 Det år då Noa var sexhundra år, på sjuttonde dagen i andra månaden, bröt alla det stora djupets källor fram, himlens fönster öppnades, 12 och det regnade över jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter. 13 Just den dagen gick Noa in i arken tillsammans med sina söner Sem, Ham och Jafet, sin hustru och sina tre sonhustrur. 14 De hade med sig alla djur efter deras slag: vilda djur och boskapsdjur, kräldjur som rör sig på jorden och fåglar, alla flygande varelser. 15 De gick in till Noa i arken, två och två av allt levande, det som hade livsande i sig. 16 De som gick in var hanne och hona av allt levande, så som Gud hade befallt Noa.

Och Herren stängde igen om honom.

17 Floden kom över jorden i fyrtio dagar, och vattnet steg och lyfte arken så att den höjde sig över jorden. 18 Vattnet tilltog och steg högt över jorden, och arken flöt på vattnet. 19 Och vattnet bredde ut sig mer och mer över jorden, tills det täckte alla höga berg under hela himlen. 20 Femton alnar* över topparna steg vattnet, och bergen blev övertäckta.

21 Då dog allt levande på jorden: fåglar och boskapsdjur, vilda djur och alla smådjur som rörde sig på jorden, likaså alla människor. 22 Allt som fanns på torr mark omkom, allt som hade livsande i sig. 23 Alla levande varelser på jordens yta utplånades, både människor och fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar. De utplånades från jorden. Bara Noa och de som var med honom i arken räddades.*24 Och vattnet stod högt över jorden i hundrafemtio dagar.


Fotnoter
7:2rena fyrfotadjur   Boskapsdjur som kunde användes till offer (8:20 , jfr 3 Mos 11). De skulle därför tas med i sju par.
7:20Femton alnar   Ca 7 meter.
7:23De utplånades … Noa … räddades   Floden under Noas tid används i NT som en bild av den yttersta domen, både av Jesus (Matt 24:37f , Luk 17:26f ) och av Petrus (2 Petr 2:5 , 3:5f ). Se även Hebr 11:7 och 1 Petr 3:20 .

Parallellställen
7:11Job 38:16.
7:231 Petr 3:20 2 Petr 2:5 3:6.