× 
 Från
 Till
 Metod

 

Ett liv efter Guds vilja

1 När nu Kristus har fått lida till kroppen ska också ni beväpna er med samma sinne. Den som fått lida till kroppen har slutat med att synda, 2 så att han resten av tiden här i sin kropp inte längre lever efter människors begär utan efter Guds vilja.

3 Länge nog har ni levt som hedningarna vill – i orgier, begär, fylleri, supkalas, vilda fester och förbjudna avgudakulter. 4 Därför blir de förvånade och hånar er när ni inte längre följer med och kastar er ut i samma ström av utsvävningar. 5 Men de ska stå till svars inför honom som är redo att döma levande och döda. 6 Det var därför evangeliet förkunnades också för dem som nu är döda, för att de skulle dömas till kroppen så som människor döms men leva i anden så som Gud lever.

7 Slutet på allting är nära. Var därför kloka och nyktra så att ni kan be. 8 Framför allt ska ni visa uthållig kärlek till varandra, för kärleken överskyler många synder.*9 Var gästfria mot varandra utan att klaga.

10 Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. 11 Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon tjänar ska han tjäna med den kraft som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen.

Glädje under lidandet

12 Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas, som om det var något oväntat som hände er. 13 Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet.

14 Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull, för härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er. 15 Ingen av er ska behöva lida som mördare, tjuv, förbrytare eller för att han lägger sig i andras angelägenheter. 16 Men om någon får lida som kristen ska han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet.

17 Tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad blir då slutet för dem som inte lyder* Guds evangelium? 18 Och om den rättfärdige knappt blir frälst, hur går det då för den gudlöse och syndaren?*19 Därför ska de som får lida efter Guds vilja anförtro sina själar åt sin trofaste Skapare och göra det som är gott.


Fotnoter
4:8 Ords 10:12 .
4:17inte lyder   Annan översättning: "inte vill tro".
4:18 Ords 11:31 (Septuaginta).

Parallellställen
4:1Rom 6:7 1 Petr 2:21.
4:2Rom 12:2 2 Kor 5:15 Gal 2:20.
4:3Ef 2:1f 4:17f Tit 3:3.
4:5Apg 10:42 2 Tim 4:1.
4:61 Tess 4:14.
4:7Rom 13:11f 1 Petr 5:8 1 Joh 2:18.
4:8Ords 10:12 Jak 5:20 1 Petr 1:22.
4:9Rom 12:13.
4:10Matt 25:14f Luk 12:42 1 Kor 12:4f.
4:11Rom 12:6f 1 Kor 10:31.
4:12Jes 48:10 Jak 1:2f 1 Petr 1:6f.
4:13Rom 8:17f Fil 3:10 Kol 1:24.
4:14Matt 5:10f 1 Petr 3:14.
4:15Ef 4:28 1 Petr 2:20.
4:16Apg 11:26 Fil 1:20.
4:18Luk 23:31 Apg 14:22 1 Kor 3:13f 1 Petr 1:6.
4:19Ps 31:6 Luk 23:46 1 Petr 4:13.