× 
 Från
 Till
 Metod

 

David smörjs till kung

1Herren sade till Samuel: ”Hur länge tänker du sörja över Saul? Jag har förkastat honom som kung över Israel. Fyll ditt horn med olja och ge dig av. Jag ska sända dig till betlehemiten Ishai, för jag har utsett en av hans söner åt mig till kung.” 2 Samuel svarade: ”Hur ska jag kunna gå dit? Om Saul får höra det dödar han mig.” Herren svarade: ”Ta med dig en kviga och säg: Jag har kommit för att offra åt Herren. 3 Sedan ska du bjuda in Ishai till offret*, och då ska jag låta dig veta vad du ska göra så att du smörjer åt mig den jag visar dig.”

4 Samuel gjorde som Herren sade och kom till Betlehem. Men de äldste i staden blev förskräckta när de mötte honom och frågade: ”Kommer du med frid?” 5 Han svarade: ”Ja, med frid. Jag har kommit för att offra åt Herren. Helga er och kom med mig till offret.” Och han helgade Ishai och hans söner och bjöd dem till offret.

6 När de kom dit och han fick se Eliab,* tänkte han: ”Det är säkert Herrens smorde som står här inför Herren.” 7 Men Herren sade till Samuel: ”Se inte på hans yttre och hans resliga gestalt. Jag har förkastat honom, för det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat.”

8 Då kallade Ishai på Abinadab och lät honom gå fram inför Samuel. Men Samuel sade: ”Herren har inte utvalt honom heller.” 9 Då lät Ishai sin son Shamma gå fram, men Samuel sade: ”Herren har inte utvalt honom heller.” 10 På så sätt lät Ishai sju av sina söner gå fram inför Samuel. Men Samuel sade till Ishai: ”Herren har inte utvalt någon av dem.”

11 Och han frågade honom: ”Är det här alla pojkar du har?” Han svarade: ”Den yngste är kvar, men han vaktar fåren*.” Då sade Samuel till Ishai: ”Sänd bud och hämta honom, för vi sätter oss inte förrän han kommer hit.” 12 Ishai sände då bud och hämtade David.* Han hade röda kinder* och vackra ögon och såg bra ut. ”Gå fram och smörj honom”, sade Herren, ”för han är det.”

13 Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde* honom mitt ibland hans bröder. Och Herrens Ande kom över David från den dagen och framöver. Sedan bröt Samuel upp och gick till Rama.

David kommer till Sauls hov

14 Men Herrens Ande vek från Saul, och han plågades av en ond* ande från Herren. 15 Sauls tjänare sade till honom: ”Se, en ond ande från Gud plågar dig. 16 Så vår herre bör säga till sina tjänare här inför dig att söka upp en man som kan spela* harpa*. När den onda anden från Gud kommer över dig kan han spela och så blir det bättre med dig.” 17 Då sade Saul till sina tjänare: ”Hitta åt mig en man som är skicklig att spela och för hit honom till mig.” 18 En av tjänarna svarade: ”Jag har sett att betlehemiten Ishai har en son som kan spela, en djärv och duktig stridsman och en begåvad talare. Dessutom ser han bra ut och Herren är med honom.” 19 Saul sände då bud till Ishai och lät säga: ”Skicka mig din son David som vaktar fåren.”

20 Då tog Ishai en åsna lastad med bröd, en lägel vin och en killing och skickade det med sin son David till Saul. 21 Så kom David till Saul och trädde i tjänst inför honom, och Saul tyckte så mycket om honom att han fick bära Sauls vapen. 22 Saul sände bud till Ishai och lät säga: ”Låt David stanna i min tjänst, för han har funnit nåd för mina ögon.” 23 När så anden från Gud kom över Saul brukade David ta harpan och spela. Då fick Saul lindring och blev bättre, och den onda anden lämnade honom.


Fotnoter
16:3bjuda in Ishai till offret   Ett gemenskapsoffer innebar att man offrade djurets inälvor på altaret åt Gud (3 Mos 7:11f ) och sedan delade på resten vid en offerfest.
16:6fEliab ... Abinadab ... Shamma   Betyder ”min Gud är far”, ”min far är furstlig” och ”ödeläggelse”.
16:11vaktar fåren   Utifrån sina erfarenheter som herde skrev David Ps 23 (se även 17:34f ).
16:12David   Betyder ”älskad” (jfr 18:1 , Ps 18:20 ). Född ca 1040 f Kr, troligen smord på 1020-talet f Kr.
16:12röda kinder   Annan översättning: ”rött hår”.
16:13smorde   Uttryck för invigning till tjänst, beskydd och den helige Ande. Som Herrens smorde var David en förebild till Messias, Davids son (Matt 20:30 , 21:9 , Apg 10:38 ).
16:14ond   Annan översättning: ”sorgsen” (även i 16:15 och 23).
16:16en man som kan spela   Hovmusiker var vanliga i de större rikenas kungapalats. Musik förknippades med positivt andligt inflytande (2 Kung 3:15 , Ps 33:1f , 81:3 ).
16:16harpa   Annan översättning: ”lyra” (med eller utan resonanslåda bakom strängarna).

Parallellställen
16:11 Sam 15:26 17:12 Apg 13:22.
16:51 Mos 35:2 2 Mos 19:10.
16:61 Sam 17:13f.
16:75 Mos 10:17 1 Krön 28:9 20:12 Luk 16:15 Apg 10:34.
16:112 Sam 7:8 Ps 78:70f 89:20f.
16:131 Sam 11:6.