× 
 Från
 Till
 Metod

 

David i Nob

1 David kom till prästen Ahimelek* i Nob*. Men Ahimelek blev förskräckt när han mötte David och frågade honom: ”Varför kommer du ensam, har du ingen med dig?” 2 David svarade prästen Ahimelek: ”Kungen har gett mig ett uppdrag och sagt till mig: Ingen får veta något om ärendet jag skickat och beordrat dig till. Mina män har jag visat till det och det stället. 3 Vad har du till hands? Ge mig fem bröd eller det som finns.” 4 ”Något vanligt bröd har jag inte”, svarade prästen. ”Det finns bara heligt bröd – ifall dina män har avhållit sig från kvinnor.” 5 David svarade prästen: ”Jag försäkrar dig att kvinnor har varit skilda från oss sedan i förrgår. När jag drar ut är mina mäns utrustning helig* även när uppdraget är vanligt. Hur mycket heligare är den då inte i dag?” 6 Då gav prästen honom det heliga, för det fanns inget annat bröd än skådebröden*. De hade legat inför Herrens ansikte men burits undan för att ersättas av nybakat bröd samma dag.

7 Men en av Sauls tjänare var där den dagen. Det var edomiten Doeg, den främste av Sauls herdar. Han hölls i förvar* inför Herren.

8 David frågade Ahimelek: ”Du har inget spjut eller svärd till hands här? Jag fick varken med mig mitt svärd eller mina andra vapen, eftersom kungens uppdrag var så brådskande.” 9 Prästen svarade: ”Här är svärdet som tillhörde filistén Goliat som du slog i Terebintdalen. Det är insvept i en mantel bakom efoden*. Vill du ha det, så ta det. Något annat har jag inte.” David svarade: ”Ge mig det! Maken till det finns inte.”

Davids flykt till Gat

10 David bröt upp och flydde den dagen för Saul och kom till Akish, kungen i Gat. 11 Men Akishs tjänare sade till honom: ”Är det inte David, landets kung? Är det inte om honom de sjunger vid dansen:


”Saul har slagit sina tusen,
David sina tiotusen.”

12 David lade märke till dessa ord och blev mycket rädd för kung Akish i Gat. 13 Därför ändrade han sitt beteende inför dem och spelade galen* när de ville hålla fast honom. Han gjorde märken* på dörrarna i porten och lät saliven rinna ner i skägget.

14 Då sade Akish till sina tjänare: ”Ni ser ju att mannen är galen. Varför kommer ni med honom till mig? 15 Har jag så ont om galningar att ni måste ta hit den där för att bära sig åt inför mig? Ska en sådan få komma in i mitt hus?”


Fotnoter
21:1Ahimelek   Ifall Ahia (14:3 ) är en kortform av samma namn, var Ahimelek ättling till Eli (1:9 ) över vars släkt ett domsord var uttalat (2:33 ).
21:1Nob   Låg strax norr om Jerusalem (Jes 10:32 ).
21:5utrustning helig   Annan översättning: ”kroppar heliga” (jfr not till 1 Tess 4:4 ). Sexuellt umgänge krävde rening efteråt (3 Mos 15:16f ). Jfr 2 Sam 11:11 med not.
21:6skådebröden   Låg som ett ständigt offer inför Gud i tabernaklet (2 Mos 25:30 ). Jesus hänvisar till händelsen i ett samtal med fariseerna (Matt 12:4 , Mark 2:6 , Luk 6:4 ).
21:7hölls i förvar   Kunde ske vid misstanke om allvarliga brott (jfr 3 Mos 24:12 , 4 Mos 15:34 ). Annan översättning: ”var kvar” (jfr Dom 13:15 ).
21:9efoden   Färggrann prästdräkt (2 Mos 28:6f , 39:2f ).
21:13spelade galen   Galenskap förknippades ibland med profetisk extas (Hos 9:7 ). Som ”helig dåre” hoppas David på immunitet. Efter detta tillfälle skrev David Ps 34 och 56, enligt deras överskrift.
21:13gjorde märken   Genom att rista, eller genom att banka (enligt Septuaginta).

Parallellställen
21:42 Mos 19:5 3 Mos 24:5f.
21:52 Mos 19:14f 3 Mos 15:16f.
21:6Matt 12:3f Mark 2:25f Luk 6:3f.
21:71 Sam 22:9 Ps 52:1f.
21:91 Sam 17:54 22:10 23:6.
21:101 Sam 27:2 Ps 56:1.
21:111 Sam 13:7 29:5.
21:13Ps 34:1.