× 
 Från
 Till
 Metod

 

David avvisas av filisteerna

1 Filisteerna samlade nu alla sina härar i Afek*, medan israeliterna hade slagit läger vid källan i Jisreel. 2 Filisteernas furstar tågade fram med avdelningar på hundra och tusen man, och David och hans män tågade fram sist tillsammans med Akish. 3 Då sade filisteernas furstar: ”Vad har de där hebreerna här att göra?” Men Akish svarade dem: ”Det här är David, tjänare till Israels kung Saul. Han har varit hos mig i mer än ett år, och jag har inte funnit något ont hos honom från den dag han gick över till mig ända till nu.”

4 Då blev filisteernas furstar förargade på honom och sade till honom: ”Skicka hem den där mannen till sin plats där du satt honom. Han får inte gå ut i strid med oss, han kan ju bli vår motståndare under striden. Hur kan han bättre glädja sin herre än genom dessa mäns huvuden? 5 Är det inte den David som de sjöng om vid dansen:


”Saul har slagit sina tusen,
David sina tiotusen?”

6 Då kallade Akish till sig David och sade till honom: ”Så sant Herren lever, du är en hederlig man och det gläder mig att du går ut och in här hos mig i lägret, för jag har inte funnit något ont hos dig från den dag du kom till mig ända till denna dag. Men furstarna ser inte på dig med blida ögon. 7 Så vänd nu tillbaka och gå i frid, så att du inte gör något som filisteernas furstar ogillar.”

8 ”Vad har jag då gjort?” frågade David. ”Vad har du funnit hos din tjänare från den dag jag kom i din tjänst ända till denna dag, eftersom jag inte får gå ut och strida mot min herre kungens fiender?” 9 Akish svarade David: ”Jag vet, i mina ögon är du lika god som en Guds ängel. Men filisteernas furstar säger: Han får inte gå ut i strid med oss. 10 Stig därför upp tidigt i morgon tillsammans med din herres tjänare som kom hit med dig. Så snart ni stigit upp och det har ljusnat bör ni ge er i väg.

11 Då steg David och hans män upp tidigt för att på morgonen vända tillbaka till filisteernas land. Men filisteerna drog upp till Jisreel.


Fotnoter
29:1Afek   Låg vid filisteernas kustremsa (jfr 4:1 ), ca 6 mil från det filisteiska härlägret på Jisreelslätten i Galileen som tidigare nämnts (28:5 ). Antingen var det härlägret en förtrupp, eller också utgör kap 29 en tillbakablick som ligger före 28:5 i tiden.

Parallellställen
29:11 Sam 4:1.
29:31 Sam 27:7.
29:41 Krön 12:19.
29:51 Sam 18:7 21:11.