× 
 Från
 Till
 Metod

 

Förbundsarken erövras av filisteerna

1 Samuels ord kom till hela Israel. Och Israel drog ut till strid mot filisteerna* och slog läger vid Eben-Ezer*, medan filisteerna hade slagit läger vid Afek. 2 Filisteerna ställde då upp sig i slagordning mot Israel. Striden spred sig och israeliterna blev slagna av filisteerna, som nergjorde omkring fyratusen man på slagfältet. 3 När folket kom tillbaka till lägret sade de äldste i Israel: ”Varför har Herren i dag slagit oss inför filisteerna? Låt oss hämta Herrens förbundsark* från Shilo så att den är här bland oss och räddar oss från våra fienders hand. 4 Folket sände män till Shilo, och de bar Herren Sebaots förbundsark därifrån, hans som tronar på keruberna*. Elis båda söner Hofni och Pinehas följde med Guds förbundsark.

5 När Herrens förbundsark kom in i lägret brast hela Israel ut i ett så högt jubelrop att marken skakade. 6 Filisteerna hörde jubelropet och sade: ”Vad betyder det där höga jubelropet i hebreernas läger?” När filisteerna fick veta att Herrens ark hade kommit in i lägret 7 blev de rädda, för de tänkte: ”Gud har kommit in i lägret.” De sade: ”Ve oss! Något sådant har inte hänt förut. 8 Ve oss! Vem kan rädda oss från den mäktige Gudens hand? Det var den Guden som slog egyptierna med alla slags plågor i öknen. 9 Men fatta mod och var män, filisteer, så ni inte blir slavar åt hebreerna liksom de har varit slavar åt er. Var nu män och kämpa!”

10 Så stred filisteerna, och israeliterna blev slagna och flydde var och en till sitt tält. Nederlaget blev mycket stort, och bland Israel föll trettiotusen man av fotfolket. 11 Dessutom blev Guds ark erövrad, och Elis båda söner Hofni och Pinehas miste livet.

Eli dör

12 En benjaminit sprang från slagfältet och kom samma dag till Shilo, med sönderrivna kläder och jord på sitt huvud. 13 När han kom fram satt Eli på sin stol vid vägkanten och vaktade, för hans hjärta bävade av oro för Guds ark. Så snart mannen kom in i staden och berättade, brast hela staden ut i sorgerop. 14 När Eli hörde ropen sade han: ”Vad är det här för oväsen?” Då skyndade mannen sig dit och berättade för Eli. 15 Men Eli var nittioåtta år gammal, och hans ögon hade starr så att han inte kunde se.

16 Mannen sade till Eli: ”Det är jag som har kommit från slagfältet. Jag flydde från slagfältet i dag.” Då sade Eli: ”Vad har hänt, min son?” 17 Budbäraren svarade: ”Israel har flytt för filisteerna, och många i folket har stupat. Även dina båda söner Hofni och Pinehas är döda, och Guds ark har blivit erövrad.” 18 När han nämnde Guds ark, föll Eli baklänges av stolen vid sidan av porten. Han bröt nacken och dog, för mannen var gammal och tung. Eli hade då varit domare i Israel i fyrtio år.*

I-Kabod

19 Hans sonhustru, Pinehas hustru, var havande och nära att föda. Hon fick höra nyheten att Guds ark var bortrövad och att hennes svärfar och man var döda. Då sjönk hon ner och födde sitt barn, för födslovärkarna kom över henne. 20 Medan hon höll på att dö sade kvinnorna som stod omkring henne: ”Var inte rädd, du har fött en son.” Men hon svarade inte och brydde sig inte om det. 21 Hon kallade pojken I-Kabod* och sade: ”Härligheten är borta från Israel”, eftersom Guds ark var tagen och hennes svärfar och man var döda. 22 Hon sade: ”Härligheten är borta från Israel, för Guds ark är bortrövad.”


Fotnoter
4:1filisteerna   Beteckning för folk på den nuvarande Gazaremsan (1 Mos 26:1 ), särskilt det sjöfolk som under 1200-talet f Kr kom från de grekiska öarna (Jer 47:4 ). Deras stadsförbund blev en mäktig fiende till israeliterna (14:52 ).
4:1Eben-Ezer   Betyder ”hjälpstenen” (jfr namnet Ebenezer). Troligen ett annat Eben-Ezer än det som nämns vid Mispa i 7:12 , eftersom Afek låg ca 3 mil väster om Shilo.
4:3HERRENS förbundsark   Ett meterlångt träskrin där budtavlorna förvarades (2 Mos 25:10f ). Eftersom Gud uppenbarade sig där (4 Mos 7:89 ) kom den att förknippas med Guds närvaro bland sitt folk (4 Mos 10:33f ).
4:4keruberna   Bevingade änglaväsen med egenskaper från människa, lejon, tjur och örn (2 Mos 25:18f , Hes kap 1, 10).
4:18Eli ... domare i Israel i fyrtio år   Kanske ca 1115-1075 f Kr (jfr 7:2 ).
4:21I-Kabod   Betyder ”utan härlighet”.

Parallellställen
4:11 Sam 7:12.
4:31 Sam 14:18.
4:42 Mos 25:17f 2 Sam 6:2 Ps 80:2 99:1.
4:82 Mos 7:1–12:30.
4:9Dom 13:1 15:11.
4:111 Sam 2:34 Ps 78:61.
4:12Jos 7:6 2 Sam 1:2.
4:151 Sam 3:2 1 Kung 14:4.
4:201 Mos 35:17.