× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 När det gäller tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbar undergången dem lika plötsligt som värkarna hos en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan.

4 Men ni, bröder, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 De som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. 8 Men vi som tillhör dagen ska vara nyktra, iförda tron och kärleken som rustning och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. 10 Han har dött för oss för att vi ska leva med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. 11 Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör.

Förmaningar

12 Vi ber er, bröder, att uppskatta dem som arbetar bland er och leder er i Herren och förmanar er. 13 Visa dem den största kärlek för det arbete de gör. Håll frid med varandra. 14 Vi upp-manar er, bröder: förmana de oansvariga, uppmuntra de missmodiga, ta hand om de svaga och ha tålamod med alla. 15 Se till att ingen lönar ont med ont, utan sträva alltid efter att göra gott både mot varandra och mot alla.

16 Var alltid glada, 17 be utan uppehåll 18 och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. 19 Släck inte Anden. 20 Förakta inte pro-fetior, 21 men pröva allt, behåll det goda 22 och håll er borta från allt slags ont.

Slutönskan

23 Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. 24 Trofast är han som kallar er, han ska också utföra sitt verk.

25 Bröder, be även för oss. 26 Hälsa alla bröderna med en helig kyss*. 27 Lova mig inför Herren att brevet blir uppläst för alla bröderna. 28 Vår Herre Jesu nåd vare med er.


Fotnoter
5:26en helig kyss   Kindkyssen var och är en vanlig hälsningsform i Medelhavsområdet. Jfr Luk 7:45 , 22:47f .

Parallellställen
5:1Matt 24:36.
5:2Matt 24:43 2 Petr 3:10 Upp 3:3.
5:3Jer 6:14.
5:4Ef 5:8f.
5:5Luk 16:8 Ef 5:8.
5:6Luk 21:36 Rom 13:11 1 Petr 5:8.
5:8Jes 59:17 Ef 6:14.
5:9Rom 5:9.
5:10Rom 14:8f 1 Tess 4:14 16f.
5:11Rom 14:19 Jud v 20.
5:121 Kor 16:16 18 1 Tim 5:17.
5:13Rom 12:18.
5:14Rom 14:1 Gal 6:1f 2 Tess 3:6.
5:15Ords 20:22 Matt 5:39f Rom 12:17.
5:16Luk 10:20 Fil 4:4.
5:17Luk 18:1f Ef 6:18 Kol 4:2.
5:18Ef 5:20.
5:19Ef 4:30.
5:201 Kor 14:1 39 Ef 4:11.
5:211 Kor 14:29 1 Joh 4:1.
5:23Rom 15:33 1 Kor 1:8f 2 Tess 3:16.
5:241 Kor 10:13 Fil 1:6.
5:25Kol 4:3 2 Tess 3:1.
5:26Rom 16:16.
5:27Kol 4:16.
5:28Fil 4:23.