× 
 Från
 Till
 Metod

 

Förmaningar till olika grupper

1 Var inte hård mot en äldre man. När du förmanar honom, tala som till en far. Förmana yngre män som bröder, 2 äldre kvinnor som möd-rar och yngre kvinnor som systrar i all renhet.

3 Hedra änkor, dem som verkligen är änkor. 4 Men om en änka har barn eller barnbarn, ska dessa först och främst lära sig att visa respekt* för sin egen familj och ge tillbaka vad de är skyldiga sina föräldrar. Detta är rätt inför Gud.

5 Den som verkligen är änka och ensamstående sätter sitt hopp till Gud och håller ut i bön och åkallan natt och dag. 6 Men den som lever för lyx är levande död. 7 Lär dem detta så att ingen kan anklaga dem. 8 Om någon inte tar hand om sina närmaste, och särskilt sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror.

9 Som församlingsänka* kan den räknas som är minst sextio år och har varit en enda mans kvinna. 10 Hon ska vara känd för goda gärningar: uppfostrat barn, visat gästfrihet, tvättat de heligas fötter, hjälpt nödlidande och använt varje tillfälle att göra gott.

11 Yngre änkor ska du däremot avvisa. När de drivs av begär bort från Kristus vill de gifta sig 12 och drar en dom över sig för att de förnekat sin första tro*. 13 Samtidigt lär de sig att vara lata när de går omkring i husen. Och de blir inte bara lata, utan dessutom skvallriga och nyfikna och pratar om sådant som inte passar sig.

14 Jag vill därför att yngre änkor gifter sig, föder barn, sköter hemmet och inte ger motståndaren något tillfälle att tala illa om dem. 15 Några har redan vänt sig bort och börjat följa Satan. 16 Om en troende kvinna har änkor hos sig ska hon ta hand om dem och inte belasta församlingen, så att den kan ta hand om dem som verkligen är änkor.

17 De äldste som sköter sin ledaruppgift väl ska ni anse värda dubbel heder*, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning. 18 Skriften säger: Du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar, och: Arbetaren är värd sin lön.*19 Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste om det inte finns två eller tre vittnen. 20 Dem som syndar inför alla ska du tillrättavisa inför alla så att även de andra tar varning.

21 Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna: ta vara på detta utan förutfattade meningar och utan att handla partiskt. 22 Var inte för snabb med att lägga händerna på någon* och gör dig inte delaktig i andras synder. Håll dig själv ren. 23 Drick inte längre bara vatten, utan använd lite vin för din mage och dina återkommande sjukdomar.

24 Vissa människors synder är uppenbara och får sin dom i förväg, andras synder kommer fram först senare. 25 På samma sätt är de goda gärningarna uppenbara, och de som inte är det kan ändå inte förbli gömda.


Fotnoter
5:4respekt   Annan översättning: "fromhet".
5:9församlingsänka   Denna försörjning på församlingens bekostnad innebar också en kristen tjänst (vers 10) som längre fram i fornkyrkan skulle utvecklas till nunneväsendet.
5:12tro   Annan översättning: "trohet" (till tjänsten som församlingsänka).
5:17dubbel heder   Församlingens äldste fick ingen reglerad lön, utan medlemmarna gav dem den heder eller det understöd de ansågs förtjäna genom att de skötte sin uppgift väl.
5:18 5 Mos 25:4 , Luk 10:7 . Evangeliets ord citeras här som helig Skrift.
5:22lägga händerna på någon   för att i bön förmedla den helige Andes kraft, normalt vid avskiljning av nya ledare (1 Tim 4:14 , Apg 6:6 , 13:3 ).

Parallellställen
5:13 Mos 19:32.
5:4Matt 15:4f.
5:5Luk 2:36f 18:7.
5:6Jak 5:5 Upp 3:1.
5:8Matt 15:5f Tit 1:16.
5:91 Tim 3:2.
5:10Luk 7:44 Joh 13:14 1 Tim 3:7.
5:121 Tim 1:19.
5:132 Tess 3:11.
5:141 Kor 7:9.
5:151 Tim 3:7.
5:17Rom 12:8 1 Kor 16:16 18.
5:195 Mos 19:15 Matt 18:16.
5:20Gal 2:14 Ef 5:11.
5:22Apg 6:6 1 Tim 4:14.
5:24Gal 5:19.