× 
 Från
 Till
 Metod

 

Syner och uppenbarelser

1 Jag måste berömma mig, trots att det inte hjälper. Nu kommer jag till syner och uppenbarelser från Herren. 2 Jag vet en man i Kristus som för fjorton år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen*. Om det var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet. 3 Jag vet att den mannen – om det var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet – 4 blev uppryckt till paradiset och fick höra ord som ingen människa kan eller får uttala.

5 Den mannen vill jag berömma mig av, men av mig själv vill jag inte berömma mig utom av min svaghet. 6 Om jag ville berömma mig vore jag ändå ingen dåre, jag skulle bara säga sanningen. Men jag avstår, för att ingen ska tänka högre om mig än man gör när man ser eller hör mig.

7 Och för att jag inte ska förhäva mig efter dessa väldiga uppenbarelser har jag fått en tagg i köttet*, en ängel från Satan som ska slå mig så att jag inte förhäver mig. 8 Tre gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig, 9 men han svarade mig: "Min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet."

Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. 10 Och därför gläder jag mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelser och ångest för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark.

Inför apostelns besök i Korint

11 Jag har blivit en dåre. Ni har tvingat mig till det. Egentligen borde ni ha talat väl om mig. Jag är inte på något sätt underlägsen dessa "superapostlar", även om jag ingenting är. 12 Det som kännetecknar en apostel har blivit utfört hos er med all uthållighet, genom tecken, under och kraftgärningar. 13 På vilket sätt blev ni sämre behandlade än de andra församlingarna, förutom att jag själv inte låg er till last? Förlåt mig den oförrätten.

14 Det är nu tredje gången jag är redo att komma till er, och jag ska inte ligga någon till last. Jag söker inte det som är ert, utan er själva. Barnen är ju inte skyldiga att spara åt sina föräldrar, utan föräldrarna åt sina barn.* 15 Jag ska med glädje offra allt och själv låta mig offras för era själars skull. Blir jag då mindre älskad för att jag älskar er så högt?

16 Jag har alltså inte varit någon börda för er. Men slug som jag är kanske jag har fångat er med list? 17 Har jag utnyttjat er genom någon av dem som jag sände till er? 18 Jag bad Titus resa och sände en broder med honom. Har Titus utnyttjat er? Har vi inte handlat i samma anda? Har vi inte gått i samma fotspår?

19 Har ni hela tiden trott att vi försvarar oss inför er? Nej, vi talar inför Gud i Kristus, och allt är till er uppbyggelse, mina älskade. 20 För jag är rädd att jag inte ska finna er sådana som jag skulle önska när jag kommer, och att ni inte ska finna mig sådan som ni skulle önska. Jag är rädd att jag ska finna strid, avund, vredesutbrott, själviskhet, förtal, skvaller, högmod och oordning. 21 Ja, jag är rädd att min Gud ska förödmjuka mig inför er när jag kommer tillbaka*, och att jag måste sörja över många som tidigare har syndat och inte omvänt sig från den orenhet, otukt och omoral som de har ägnat sig åt.


Fotnoter
12:2tredje himlen   Guds värld bortom de fysiska himlarna med luft och stjärnor (jfr 1 Kung 8:27 ).
12:7en tagg i köttet   I 4 Mos 33:55 och Hes 28:24 syftar detta uttryck på motståndare till Guds folk.
12:14tredje gången jag är redo att komma till er   Underförstått: Liksom de två tidigare gångerna då han inte kunde komma (jfr 1:15f ). Enligt en annan tolkning hade Paulus redan besökt Korint två gånger (Apg 18 samt under den tid som beskrivs i Apg 19:10 ).
12:21när jag kommer tillbaka   Annan översättning: "igen när jag kommer".

Parallellställen
12:1Apg 9:3 1 Kor 15:8.
12:4Luk 23:43 Upp 2:7.
12:52 Kor 11:30.
12:62 Kor 10:8.
12:7Job 2:6f.
12:8Matt 26:44.
12:9Gal 4:13.
12:10Rom 5:3 Fil 4:12.
12:112 Kor 11:1 5 Ef 3:8.
12:12Rom 15:19 1 Kor 9:1f.
12:132 Kor 11:8f.
12:142 Kor 13:1.
12:152 Kor 6:12 Fil 2:17.
12:172 Kor 7:2.
12:182 Kor 8:6 16f.
12:192 Kor 5:12.
12:20Rom 1:29 1 Kor 3:3 2 Kor 10:2 13:10.
12:212 Kor 2:1.