× 
 Från
 Till
 Metod

 

Ahasja blir kung i Juda

1 Jerusalems invånare gjorde Ahasja, Jorams yngste son, till kung efter honom, för alla de äldre sönerna hade blivit dräpta av det rövarband som hade kommit med araberna till lägret. Så blev Ahasja, Jorams son, kung i Juda. 2 Han var tjugotvå år* när han blev kung och han regerade ett år* i Jerusalem. Hans mor hette Atalja, Omris dotter*. 3 Också han vandrade på samma väg som Ahabs hus, eftersom hans mor förledde honom till att leva ogudaktigt. 4 Han gjorde det som var ont i Herrens ögon liksom Ahabs hus hade gjort, för efter hans fars död tog han sina rådgivare därifrån, till sitt eget fördärv. 5 Det var också deras råd han följde när han drog ut tillsammans med Israels kung Joram, Ahabs son, och stred mot Arams kung Hasael vid Ramot i Gilead.

Men Joram blev sårad av arameerna. 6 Då vände han tillbaka för att i Jisreel läka såren han hade fått vid Rama i striden mot Arams kung Hasael. Och Juda kung Asarja*, Jorams son, reste ner för att besöka Joram, Ahabs son, i Jisreel eftersom han låg sjuk.

7 Men det var till Ahasjas fördärv som Gud hade bestämt att han skulle komma till Joram. När han väl hade kommit dit, for han med Joram för att möta Jehu, Nimshis son, som Herren hade smort till att utrota Ahabs hus. 8 Så hände det att Jehu, medan han utförde straffdomen över Ahabs hus, träffade på de Juda furstar och de brorsöner till Ahasja som var i Ahasjas tjänst, och han dödade dem. 9 Sedan sökte han efter Ahasja, och de grep honom där han höll sig gömd i Samaria. De förde honom till Jehu och dödade honom. Men de begravde honom, för de sade: ”Han var son till Joshafat som sökte Herren av hela sitt hjärta.” Av Ahasjas hus fanns det sedan ingen som kunde ta över kungadömet.

Atalja tar makten i Juda

10 När nu Atalja, Ahasjas mor, såg att hennes son var död, stod hon upp och utrotade hela kungasläkten i Juda. 11 Men just när kungabarnen skulle dödas, tog kungadottern Joshabeat* i hemlighet bort Joash, Ahasjas son, från kungasönerna och förde honom tillsammans med hans amma in i sovkammaren. Där höll Josabeat, kung Jorams dotter, prästen Jojadas hustru – som också var Ahasjas syster – honom gömd för Atalja, så att hon inte dödade honom. 12 Sedan var han hos dem i Guds hus, där han hölls gömd i sex år medan Atalja* regerade i landet.


Fotnoter
22:2tjugotvå år   Andra handskrifter: ”fyrtiotvå år” (men jfr 2 Kung 8:26 ).
22:1fAhasja … ett år   Ca 841 f Kr. Ahasja betyder ”Herren griper”. Se även 2 Kung 8:25f .
22:2Omris dotter   Ättling till Omri (2 Kung 16:16f ) genom hans son Ahab (21:6 ).
22:6Asarja   Betyder ”Herren hjälper”, ett annat namn för Ahasja (vers 7).
22:11Joshabeat   Betyder ”Herren har lovat”, en variant av Josheba (2 Kung 11:2 ).
22:12sex år … Atalja   Ca 841-835 f Kr. Atalja betyder kanske ”Herren är ärad”. Se även 2 Kung 11.

Parallellställen
22:12 Kung 8:25f 1 Krön 3:11.
22:52 Kung 8:28.
22:62 Kung 9:16.
22:72 Kung 9:1f.
22:82 Kung 10:12f.
22:92 Kung 9:27f 2 Krön 17:3f.
22:102 Kung 11:1f.