× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jotam kung i Juda

1 Jotam var tjugofem år när han blev kung, och han regerade sexton år* i Jerusalem. Hans mor hette Jerusha och var dotter till Sadok. 2 Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon, precis som hans far Ussia hade gjort, och till det kom att han inte trängde in i Herrens tempel. Men folket gjorde fortfarande det som var ont*.

3 Jotam byggde Övre porten till Herrens hus, och på Ofelmuren* utförde han stora byggnadsarbeten. 4 Dessutom byggde han städer i Juda bergsbygd och uppförde borgar och torn i skogarna. 5 Han förde krig mot ammoniternas kung och besegrade dem så att ammoniterna det året måste ge honom 100 talenter silver, 10 000 korer vete och 10 000 korer* korn. Lika mycket betalade ammoniterna åt honom också andra och tredje året. 6 Jotam blev mäktig, eftersom han vandrade med fasta steg inför Herren sin Gud.

7 Vad som mer finns att säga om Jotam, om alla hans krig och annat han företog sig, det är skrivet i boken om Israels och Juda kungar. 8 Han var tjugofem år när han blev kung, och han regerade sexton år i Jerusalem. 9 Jotam gick till vila hos sina fäder, och man begravde honom i Davids stad. Hans son Ahas blev kung efter honom.


Fotnoter
27:1Jotam … sexton år   Ca 750-735 f Kr. Samregent med sin spetälske far (26:21 ) till 740 f Kr. Jotam betyder ”Herren är fullkomlig”. Se även 2 Kung 15:32f .
27:2folket gjorde fortfarande det som var ont   Se t ex Jes 1- 5 och Mika 2- 3.
27:3Ofelmuren   Ofel är åsen söder om tempelberget där Jerusalems äldsta delar är byggda.
27:5100 talenter … 10 000 korer   Ca 3 ton silver och 2,2 miljoner liter vete och korn.

Parallellställen
27:12 Kung 15:32f.
27:22 Krön 26:16.
27:32 Krön 33:14 Neh 3:26 11:21.
27:42 Krön 26:10.