× 
 Från
 Till
 Metod

 

Templet inreds

1 Salomo gjorde ett altare av koppar, tjugo alnar långt, tjugo alnar brett och tio alnar* högt. 2 Han gjorde också havet i gjutet arbete. Det var tio alnar från den ena kanten till den andra, helt runt och fem alnar högt. Ett snöre som var trettio alnar* långt mätte omkretsen. 3 Runt omkring nertill fanns bilder som föreställde oxar, tio på varje aln, så att de omslöt havet runtom. Oxarna bildade två rader och var gjutna i ett stycke med det övriga. 4 Havet stod på tolv oxar. Tre var vända mot norr, tre mot väster, tre mot söder och tre mot öster. Havet stod ovanpå oxarna, och deras bakdelar var alla vända inåt. 5 Havets tjocklek var en handsbredd, och kanten var gjord som kanten på en bägare, och liknade en utslagen lilja. Det rymde tretusen bat.*

6 Han gjorde också tio tvättkar och ställde fem på högra sidan och fem på vänstra. De skulle användas vid tvättning. I dem skulle man skölja det som hörde till brännoffret. Men havet var för prästerna att tvätta sig i.

7 Han gjorde också ljusstakarna av guld, tio stycken, sådana de skulle vara och ställde dem i tempelsalen, fem på högra sidan och fem på vänstra.

8 Han gjorde också tio bord och satte dem i tempelsalen, fem på högra sidan och fem på vänstra. Han gjorde också hundra skålar av guld.

9 Och han byggde prästernas förgård och den stora yttre förgården och dörrarna till denna förgård. Dörrarna överdrog han med koppar. 10 Havet ställde han på högra sidan, åt sydost.

11 Dessutom gjorde Huram askkärlen, skovlarna och skålarna.

Så slutförde Huram det arbete han skulle göra åt kung Salomo i Guds hus. 12 Han gjorde två pelare och två klotformiga pelarhuvuden ovanpå pelarna samt de två flätverk som skulle täcka de båda klotformiga pelarhuvuden som satt ovanpå pelarna.

13 Han gjorde också de fyrahundra granatäpplena till de båda flätverken, två rader granatäpplen till varje flätverk, för att de båda klotformiga pelarhuvuden som satt ovanpå pelarna, skulle bli täckta.

14 Dessutom gjorde också faten och underredena att ställa faten på. 15 Han gjorde också havet – det var bara ett – och de tolv oxarna under det. 16 Askkärlen, skovlarna och gafflarna och alla de föremål som hörde dit gjorde Huram-Abib åt kung Salomo till Herrens hus. Allt var av blank koppar. 17 På Jordanslätten, mellan Suckot* och Sereda, lät kungen gjuta det i lerformar. 18 Och Salomo lät göra alla dessa föremål i så stort antal att kopparns vikt inte kunde fastställas.

19 Salomo gjorde alla de föremål som skulle finnas i Guds hus: det gyllene altaret, borden där skådebröden skulle ligga, 20 liksom ljusstakarna av fint guld med sina lampor som skulle tändas framför koret på föreskrivet sätt, 21 dessutom blomverket, lamporna och lamptängerna av guld – allt av finaste guld. 22 Han lät också göra knivarna, de båda slagen av skålar och eldfaten av dyrbart guld. Beträffande ingångarna i huset, så var både de dörrar i det innersta som ledde till det allra heligaste, och de dörrar som ledde till tempelsalen, gjorda av guld.


Fotnoter
4:1altare … tjugo … tio alnar   Ca 10 x 10 x 5 meter.
4:2havet … tio … fem … trettio alnar   Ca 5 meter i diameter, 2,5 m högt och 15 meter i omkrets.
4:5tretusen bat   Ca 65 000 liter. Kanske ett avskrivningsfel för ”tvåtusen bat” (se 1 Kung 7:26 ).
4:17Suckot   Ort strax öster om Jordan, vid bifloden Jabbok (1 Mos 33:17 ).

Parallellställen
4:12 Mos 27:1f 2 Krön 7:7.
4:21 Kung 7:23f.
4:61 Kung 7:38f.
4:71 Kung 7:49.
4:91 Kung 6:36.
4:111 Kung 7:40f.
4:191 Kung 7:48f.