× 
 Från
 Till
 Metod

 

Joahas blir kung i Israel

1 I Juda kung Joashs, Ahasjas sons, tjugotredje regeringsår blev Joahas, Jehus son, kung över Israel i Samaria och regerade i sjutton år.*2 Han gjorde det som var ont i Herrens ögon och levde i de synder som Jerobeam, Nebats son, hade förlett Israel med. Från dem avstod han inte.

3 Då upptändes Herrens vrede mot Israel, och han gav dem i händerna på kung Hasael av Aram och Ben-Hadad, Hasaels son*, under hela denna tid. 4 Men Joahas bönföll inför Herren, och Herren hörde honom eftersom han såg Israels lidande när kungen av Aram förtryckte dem. 5Herren gav Israel en befriare* så att de kom undan arameernas hand. Sedan bodde Israels barn i sina hem som förut.

6 Likväl avstod de inte från Jerobeams hus synder som han hade förlett Israel med, utan levde i dem. Asheran fick också stå kvar i Samaria. 7 Av Joahas folk fanns inte kvar mer än 50 ryttare, tio vagnar och 10 000 man fotfolk. Så svårt hade Arams kung tillintetgjort dem. Han hade gjort så att de blev som stoft vid tröskning.

8 Vad som mer finns att säga om Joahas, om allt det han gjorde och om hans bedrifter, det är skrivet i Israels kungars krönika. 9 Joahas gick till vila hos sina fäder och man begravde honom i Samaria. Hans son Joash blev kung efter honom.

Joash blir kung i Israel

10 I Juda kung Joashs trettiosjunde regeringsår blev Joash, Joahas son, kung över Israel i Samaria och regerade i sexton år.*11 Han gjorde det som var ont i Herrens ögon. Han vände sig inte bort från någon av de synder som Jerobeam, Nebats son, hade förlett Israel med, utan levde i dem.

12 Vad som mer finns att säga om Joash, om allt det han gjorde och om hans bedrifter, om hans krig mot Juda kung Amasja, det är skrivet i Israels kungars krönika. 13 Joash gick till vila hos sina fäder, och Jerobeam besteg hans tron. Joash blev begravd i Samaria hos Israels kungar.

Elisha dör

14 När Elisha låg sjuk i den sjukdom som han dog av, kom Israels kung Joash ner till honom. Han satte sig gråtande hos honom och sade: ”Min far, min far! Du som för Israel är både vagnar och ryttare!”

15 Då sade Elisha till honom: ”Hämta en båge och pilar!” Han hämtade en båge och pilar åt honom. 16 Och han sade till Israels kung: ”Grip bågen med din hand!” När han hade gjort det, lade Elisha sina händer på kungens händer. 17 Sedan sade han: ”Öppna fönstret mot öster!” När han hade öppnat det, sade Elisha: ”Skjut!” Och han sköt. Då sade han: ”En Herrens segerpil, en segerpil mot Aram! Du ska slå arameerna vid Afek så att de förgås.”

18 Sedan sade han: ”Ta pilarna!” När han hade tagit dem, sade han till Israels kung: ”Slå på jorden!” Han slog tre gånger, och sedan slutade han. 19 Då blev gudsmannen arg på honom och sade: ”Du skulle ha slagit fem eller sex gånger, för då hade du slagit arameerna och gjort slut på dem. Nu kommer du bara att slå arameerna tre gånger.”

20 Elisha dog och man begravde honom. Nu brukade moabitiska rövarband komma in i landet vid årets början. 21 Så hände sig att just när några höll på att begrava en man, fick de se ett rövarband. Då kastade de mannen i Elishas grav. När mannen kom i beröring med Elishas ben, fick han liv igen och reste sig upp på sina fötter.

Krig mellan Israel och Aram

22 Kung Hasael av Aram hade förtryckt Israel så länge Joahas levde. 23 Men Herren visade dem nåd och förbarmade sig över dem och vände sig till dem på grund av förbundet som han hade slutit med Abraham, Isak och Jakob. Han ville inte fördärva dem, och han hade ännu inte kastat bort dem från sitt ansikte.

24 Kung Hasael av Aram dog, och hans son Ben-Hadad blev kung efter honom. 25 Då tog Joash, Joahas son, tillbaka städerna från Ben-Hadad, Hasaels son, som denne hade tagit från hans far Joahas i krig. Tre gånger slog Joash honom och tog så tillbaka Israels städer.


Fotnoter
13:1Joahas … sjutton år   Ca 814-798 f Kr. Joahas betyder ”Herren griper”.
13:3Ben-Hadad, Hasaels son   Ben-Hadad III regerade i Damaskus efter Hasaels död ca 800 f Kr.
13:5en befriare   Kanske Joash (vers 25), eller Assyriens kung Adad-Nirari III (811-783 f Kr) som besegrade Ben-Hadad III år 796 vilket gav Israel andrum.
13:10Joash, Joahas son … sexton år   Ca 798-782 f Kr. Hans namne Joash var kung i Jerusalem (10:1 ).

Parallellställen
13:12 Kung 10:35.
13:21 Kung 12:28f.
13:3Dom 2:14 1 Kung 19:15 2 Kung 8:12f 10:32f.
13:42 Kung 14:25f.
13:61 Kung 16:33.
13:111 Kung 12:28f.
13:122 Kung 14:8f 2 Krön 25:17f.
13:142 Kung 2:12.
13:231 Mos 17:7f 2 Mos 2:24 3 Mos 26:42.