× 
 Från
 Till
 Metod

 

Tionde plågan – de förstföddas död

1Herren sade till Mose: ”En plåga till ska jag sända över farao och Egypten, och sedan ska han släppa er. Han ska till och med driva ut er härifrån när han släpper er. 2 Säg därför till folket att alla, både män och kvinnor, ska be sina grannar om föremål av silver och guld.”

3 Och Herren gjorde egyptierna vänligt sinnade mot folket. Dessutom hade mannen Mose stort anseende i Egyptens land, både hos faraos tjänare och hos folket.

4 Mose sade: ”Så säger Herren: Vid midnatt ska jag gå fram genom Egypten. 5 Då ska allt förstfött i Egyptens land dö, från den förstfödde hos farao* som sitter på tronen ända till den förstfödde hos slavinnan vid handkvarnen, och även allt förstfött bland boskapen. 6 Ett högt sorgerop ska höras i hela Egypten, ett sådant som aldrig har hörts och aldrig mer kommer att höras.

7 Men inte en hund ska gläfsa mot någon av Israels barn, vare sig mot människor eller boskap. Ni ska då inse att Herren gör skillnad mellan Egypten och Israel. 8 Då ska alla dina tjänare komma ner till mig och buga sig för mig och säga: Ge dig av, du själv och allt folket som följer dig! Sedan ska jag dra ut.” Och Mose gick ut från farao, upptänd av vrede.

9 Men Herren sade till Mose: ”Farao kommer inte att lyssna på er, detta för att jag ska göra många under i Egyptens land.” 10 Mose och Aron gjorde alla dessa under inför farao, men Herren gjorde faraos hjärta hårt så att han inte släppte Israels barn från sitt land.


Fotnoter
11:5den förstfödde hos farao   Thutmose III:s förstfödde son Amenemhet dog i förtid under oklara omständigheter.

Parallellställen
11:12 Mos 12:31f 39 2 Mos 6:1.
11:21 Mos 15:14 2 Mos 3:21f 12:35f.
11:52 Mos 4:23 12:29 Ps 78:51 105:36 135:8 136:10.
11:92 Mos 3:19f 7:3f.
11:102 Mos 4:21 10:20 27.