× 
 Från
 Till
 Metod

 

Vatten ur klippan

1Herrens befallning bröt hela Israels församling upp från öknen Sin och drog från lägerplats till lägerplats, och de slog läger i Refidim. Där hade folket inget vatten att dricka.

2 Då grälade folket på Mose och sade: ”Ge oss vatten att dricka!” Mose svarade dem: ”Varför grälar ni med mig? Varför sätter ni Herren på prov?” 3 Men folket törstade efter vatten, och de klagade på Mose och sade: ”Varför har du fört oss ut ur Egypten, så att vi och våra barn och vår boskap måste dö av törst?”

4 Då ropade Mose till Herren och sade: ”Vad ska jag göra med det här folket? Snart stenar de mig!” 5Herren svarade Mose: ”Ta med dig några av de äldste i Israel och gå framför folket. Och ta i din hand staven med vilken du slog på Nilfloden och gå. 6 Se, jag ska stå där framför dig på Horebs klippa, och du ska slå på klippan*. Då ska vatten komma ut ur den så att folket får dricka.”

Mose gjorde så inför de äldste i Israel. 7 Och han gav platsen namnet Massa och Meriba,* eftersom Israels barn hade klagat och satt Herren på prov och sagt: ”Är Herren ibland oss eller inte?”

Amalekiterna besegras

8 Sedan kom Amalek* och stred mot Israel i Refidim. 9 Då sade Mose till Josua: ”Välj ut manskap åt oss och dra ut i strid mot Amalek. I morgon ska jag ställa mig överst på höjden med Guds stav i handen.”

10 Josua gjorde som Mose hade sagt till honom och stred mot Amalek, medan Mose, Aron och Hur steg upp överst på höjden. 11 Och så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget, men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget. 12 När Moses händer blev tunga tog de därför en sten och lade under honom, och han satte sig på den. Sedan stödde Aron och Hur hans händer, en på var sida. Så hölls hans händer stadiga tills solen gick ner. 13 Och Josua besegrade Amalek och hans folk med svärd.

14Herren sade till Mose: ”Skriv* upp detta i boken så att ni inte glömmer det och inpränta det hos Josua, för jag ska utplåna minnet av Amalek så grundligt att det inte finns mer under himlen.” 15 Och Mose byggde ett altare och gav det namnet Herren mitt baner. 16 Han sade: ”En hand har lyfts mot Herrens tron.*Herren ska strida mot Amalek från släkte till släkte.”


Fotnoter
17:6klippan   Enligt aposteln Paulus står klippan för Kristus (1 Kor 10:4 ).
17:7Massa … Meriba   Betyder ”prövning” och ”tvist/klagomål”. Jfr 4 Mos 20:13 , Ps 95:8 .
17:8Amalek   Nomadstam som härstammade från Esau (1 Mos 36:12 ) och blev en arvfiende till Israels folk (vers 16, jfr 5 Mos 25:19 , 1 Sam 15:2f , 30:1f , Est 3:1 ).
17:14Skriv   Skrivkonsten uppfanns redan på 3000-talet f Kr. Den äldsta bevarade skriften med hebreiskans bokstäver (då anpassade från egyptiska hieroglyfer) är protosinaitiska från 1700-talet f Kr i grottor på sydvästra Sinaihalvön. Hebreisk skrift var alltså i bruk långt före Moses tid.
17:16En hand … mot Herrens tron   Antingen Moses hand för att försäkra med ed (jfr 1 Mos 14:22 , Hes 20:5 ) eller amalekiternas hand i fientlighet (jfr Job 15:25 ).

Parallellställen
17:14 Mos 33:12f.
17:24 Mos 20:2f 5 Mos 6:16 Matt 4:7.
17:52 Mos 7:20 14:16.
17:64 Mos 20:11 Ps 78:15f 105:41 Jes 48:21 1 Kor 10:4.
17:75 Mos 6:16 9:22 Ps 81:8 95:8f.
17:85 Mos 25:17f 1 Sam 15:2.
17:144 Mos 24:20 5 Mos 25:19 1 Sam 15:2f 20.
17:152 Mos 24:4.
17:165 Mos 32:40.