× 
 Från
 Till
 Metod

 

Moses födelse och räddning

1 En man av Levi stam tog till hustru en levitisk kvinna. 2 Hustrun blev havande och födde en son.* Hon såg att det var ett vackert barn* och höll honom gömd i tre månader. 3 Men när hon inte kunde gömma honom längre, tog hon en korg* av papyrus. Hon strök på beck och tjära, lade barnet i korgen och satte den i vassen vid Nilens strand. 4 Hans syster ställde sig på avstånd för att se hur det skulle gå med honom.*

5 Då kom faraos dotter ner till floden för att bada, och hennes unga hovdamer gick längs floden. När hon fick se korgen i vassen skickade hon dit sin slavinna för att hämta den. 6 Hon öppnade den och fick syn på barnet – det var en pojke, och han grät. Hon kände medlidande med honom och sade: ”Det är ett av de hebreiska barnen.”

7 Men hans syster frågade faraos dotter: ”Ska jag gå och hämta en hebreisk amma* som kan amma barnet åt dig?” 8 Faraos dotter svarade henne: ”Ja, gör det.” Då gick flickan och hämtade pojkens mor. 9 Och faraos dotter sade till henne: ”Ta med dig det här barnet och amma det åt mig, så ska jag ge dig lön för det.” Kvinnan tog då barnet och ammade det.

10 När pojken hade vuxit upp* förde hon honom till faraos dotter, och han blev hennes son. Hon gav honom namnet Mose, ”för jag drog upp* honom ur vattnet”, sade hon.

Mose flyr till Midjan

11 En dag när Mose hade blivit vuxen*, gick han ut till sina bröder och såg på deras slavarbete. Han fick se en egyptier som slog en hebreisk man, en av hans bröder. 12 Då vände han sig åt alla håll, och när han såg att ingen annan var där slog han ihjäl egyptiern och gömde honom i sanden.

13 Nästa dag gick han ut igen och fick då se två hebreiska män i slagsmål. Då sade han till den som var skyldig: ”Varför slår du din landsman?” 14 Han svarade: ”Vem har satt dig till ledare* och domare över oss? Tänker du döda mig som du dödade egyptiern?” Mose blev förskräckt och tänkte: ”Saken har alltså blivit känd!” 15 Farao* fick också höra om det och ville döda Mose. Men han flydde undan farao och bosatte sig i Midjans land*. Där satte han sig vid en brunn.

16 Prästen i Midjan hade sju döttrar. De kom och hämtade upp vatten och fyllde hoarna för att vattna sin fars får. 17 Då kom herdarna och körde bort dem. Men Mose grep in och räddade dem och gav vatten åt deras får.

18 När de kom hem till sin far Reguel*, sade han: ”Varför kommer ni hem så tidigt i dag?” 19 De svarade: ”En egyptisk man hjälpte oss mot herdarna. Han hämtade till och med upp vatten åt oss och vattnade fåren.” 20 Då sade han till sina döttrar: ”Var är han? Varför gick ni ifrån honom? Bjud in honom så att han får äta* med oss.”

21 Mose bestämde sig för att stanna hos mannen, som gav honom sin dotter Sippora till hustru. 22 Hon födde en son och Mose gav honom namnet Gershom, ”för”, sade han, ”jag har blivit en främling* i ett främmande land.”

23 Det gick en lång tid, och under den tiden dog Egyptens kung. Men Israels barn suckade över sitt slaveri och ropade på hjälp, och deras rop över slaveriet steg upp till Gud. 24 Gud hörde deras klagan och kom ihåg sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob. 25 Och Gud såg till Israels barn, och Gud kändes vid dem som sina.*


Fotnoter
2:2födde en son   Mose föddes kanske ca 1526 f Kr (jfr 5 Mos 1:3 , 34:7 ).
2:2såg att det var ett vackert barn   Citeras i Hebr 11:23 , kapitlet om trons hjältar.
2:3korg   Hebr. téva , samma ord som för Noas ark (1 Mos 6:14f ).
2:4hans syster   Mirjam, som senare ledde kvinnorna som profetissa (15:20 ).
2:7amm   a Rika kvinnor betalade gärna någon annan för att amma deras barn (jfr 1 Mos 24:59 ).
2:10vuxit upp   Osäkert vilken ålder som avses. Amning fortsatte ofta till 3 års ålder eller längre.
2:10Mose … drog upp   Hebr. Moshé betyder ”drar upp”. Det egyptiska ordet mose , ”född”, var ett vanligt efterled i faraonernas namn vid denna tid.
2:11blivit vuxen   Vid fyrtio års ålder enligt Stefanus (Apg 7:23 ), i så fall ca 1486 f Kr. Fyrtio är dock en typiskt ungefärlig tidsangivelse.
2:14Vem har satt dig till ledare   Citeras av Stefanus i Apg 7:27 , 35 som profetisk förebild till hur Kristus, Guds utvalde, blev avvisad av sitt folk.
2:15Farao   Kanske Thutmose II (regerade ca 1493-1479 f Kr), sonsonson till Ahmose (se 1:8 ).
2:15Midjans land   Midjaniterna var ökennomader som härstammade från Abraham (1 Mos 25:2 ). De rörde sig i området öster om Akabaviken och upp mot Moab öster om Döda havet (jfr 4 Mos 22, Dom 6- 8).
2:18Regue   l Betyder ”Guds vän”. Kallas också Jetro (3:1 ), som kanske är en titel.
2:20äta   Ordagrant ”äta bröd”, uttryck för en hel måltid.
2:22Gershom … främlin   g Hebr. ger betyder ”främling”.
2:25kändes vid dem som sina   Annan översättning: ”förstod” eller ”gav sig till känna” (så Septuaginta).

Parallellställen
2:12 Mos 6:16f 4 Mos 26:59.
2:21 Krön 6:3 Apg 7:20 Hebr 11:23.
2:42 Mos 15:20 4 Mos 26:59 1 Krön 6:3.
2:10Apg 7:21.
2:11Apg 7:23f Hebr 11:24f.
2:15Apg 7:29 Hebr 11:27.
2:171 Mos 29:3 10.
2:184 Mos 10:29.
2:212 Mos 18:2f Apg 7:29.
2:222 Mos 18:3.
2:234 Mos 20:16.