× 
 Från
 Till
 Metod

 

1 Besalel och Oholiab och alla andra konstnärligt begåvade män har Herren utrustat med vishet och förstånd till att veta hur de ska utföra allt arbetet med att uppföra och färdigställa helgedomen. De ska i allt göra det så som Herren har befallt.”

Folkets rikliga gåvor

2 Sedan kallade Mose till sig Besalel och Oholiab och alla de andra konstnärligt begåvade män som Herren hade utrustat med vishet i hjärtat, alla som manades i sitt hjärta att träda fram för att utföra arbetet. 3 Och de tog emot av Mose alla de gåvor som Israels barn hade burit fram till arbetet med att bygga helgedomen. Folket fortsatte att bära fram frivilliga gåvor till honom morgon efter morgon. 4 Då kom alla de konstnärligt begåvade män som utförde allt arbete vid helgedomen, var och en från det arbete de höll på med, 5 och sade till Mose: ”Folket bär fram mer än vad som behövs för att göra det arbete som Herren har befallt oss att utföra.”

6 Då befallde Mose att man skulle kungöra i lägret: ”Ingen, vare sig man eller kvinna, ska göra något mer för att ge till helgedomen.” Så hindrades folket från att bära fram fler gåvor. 7 Det man hade samlat var tillräckligt för allt det arbete som skulle utföras, och mer än nog.

Tabernaklet färdigställs

8 Alla de konstnärligt begåvade hantverkarna gjorde nu tabernaklet av tio tygvåder. Av tvinnat fint lingarn och av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn gjorde de dem i konstvävnad med keruber på. 9 Varje våd gjordes tjugoåtta alnar lång och fyra alnar* bred, alla våderna med samma mått. 10 Man fogade samman fem av våderna med varandra, och likaså fogade man samman de andra fem våderna med varandra. 11 I kanten på ena våden, ytterst på det hopfogade stycket, satte man öglor av mörkblått garn. Så gjorde man också i kanten på den våd som satt ytterst i det andra hopfogade stycket. 12 Femtio öglor satte man på den ena våden och femtio öglor satte man ytterst på motsvarande våd i det andra hopfogade stycket, så att öglorna svarade mot varandra. 13 Och man gjorde femtio hakar av guld och fogade samman våderna med varandra med hjälp av hakarna, så att tabernaklet bildade en helhet.

14 Man gjorde också tygvåder av gethår till ett tält över tabernaklet. Elva sådana våder gjordes.

15 Varje våd gjordes trettio alnar lång och fyra alnar* bred, de elva våderna hade samma mått. 16 Fem av våderna fogades samman för sig och de andra sex våderna för sig. 17 Man satte femtio öglor i kanten på den våd som satt ytterst i det ena hopfogade stycket och femtio öglor i kanten på den våd som satt ytterst i det andra hopfogade stycket. 18 Man gjorde också femtio hakar av koppar för att foga samman tältet till en helhet. 19 Dessutom gjordes ett överdrag av rödfärgade fårskinn till tältet och ett överdrag av tahasskinn att lägga ovanpå.

20 Brädorna till tabernaklet gjorde man av akacieträ och ställde dem upprätt. 21 Varje bräda gjordes tio alnar lång och en och en halv aln* bred. 22 På varje bräda sattes två tappar hopfogade med varandra. Så gjorde man på alla brädorna till tabernaklet. 23 Och av tabernaklets brädor satte man tjugo på södra sidan, åt söder, 24 och man gjorde fyrtio fotstycken av silver att sätta under de tjugo brädorna, två fotstycken under varje bräda för dess två tappar. 25 På samma sätt satte man på tabernaklets andra sida, den norra, tjugo brädor 26 med deras fyrtio fotstycken av silver, två fotstycken under varje bräda. 27 På tabernaklets baksida, åt väster, satte man sex brädor 28 och på tabernaklets hörn på baksidan två brädor. 29 De var dubbla nertill och även dubbla upptill, till den första ringen. Så gjorde man med dem båda, i de två hörnen. 30 Det blev alltså åtta brädor med sina fotstycken av silver, sammanlagt sexton fotstycken, två under varje bräda.

31 Man gjorde tvärstänger av akacieträ, fem till de brädor som var på tabernaklets ena sida, 32 fem till de brädor som var på tabernaklets andra sida och fem till de brädor som var på tabernaklets baksida, åt väster. 33 Man satte den mellersta tvärstången så att den gick tvärs över, mitt på brädorna, från den ena änden till den andra. 34 Brädorna överdrog man med guld, och ringarna på dem där tvärstängerna skulle skjutas in, gjordes av guld. Och tvärstängerna överdrogs med guld.

35 Man gjorde förhänget av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn samt tvinnat fint lingarn. Den gjordes i konstvävnad med keruber på. 36 Och till den gjorde man fyra stolpar av akacieträ och överdrog dem med guld, krokarna till dem gjordes av guld och man göt fyra fotstycken till dem av silver. 37 För ingången till tältet gjorde man ett draperi i brokig vävnad av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn samt tvinnat fint lingarn 38 och till detta fem stolpar med deras krokar. Deras knoppar och band överdrogs med guld och deras fem fotstycken gjordes av koppar.


Fotnoter
36:9våd … tjugoåtta alnar … fyra alnar   Ca 14 x 2 meter.
36:15våd … trettio alnar … fyra alnar   Ca 15 x 2 meter.
36:21tio alnar … en och en halv aln   Ca 5 x 0,7 meter.

Parallellställen
36:82 Mos 26:1f.
36:142 Mos 26:7f.
36:202 Mos 26:15f.
36:352 Mos 26:31f.