× 
 Från
 Till
 Metod

 

Prästernas kläder

1 Av det mörkblå, det purpurröda och det karmosinröda garnet gjorde man vävda kläder för tjänsten i helgedomen. Man gjorde de heliga kläder som Aron skulle ha, så som Herren hade befallt Mose.

2 Efoden gjorde man av guld och av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn. 3 Man hamrade ut guldet till tunna plåtar och skar dem i trådar, så att de kunde vävas in med det mörkblå, det purpurröda och det karmosinröda garnet och med det fina lingarnet i konstvävnad. 4 Till efoden gjordes axelstycken som fästes ihop med varandra. Vid sina båda ändar fästes den ihop. 5 Skärpet som skulle sitta på efoden och hålla ihop den gjordes i samma vävnad och i ett stycke med den: av guld och av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn, så som Herren hade befallt Mose. 6 Onyxstenarna infattades i flätverk av guld. På dem var namnen på Israels söner ingraverade som på ett sigill. 7 Man satte dem på efodens axelstycken som påminnelsestenar för Israels barn, så som Herren hade befallt Mose.

Bröstskölden

8 Bröstskölden gjordes i konstvävnad av samma slag som efoden, av guld och av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn. 9 Den gjordes fyrkantig och dubbelvikt, en halv aln* lång och en halv aln bred. 10 På den satte man fyra rader stenar*: i första raden karneol, topas och smaragd, 11 i andra raden granat, safir och kalcedon, 12 i tredje raden hyacint, agat och ametist 13 och i fjärde raden krysolit, onyx och jaspis. Med flätverk av guld omgavs de i sina infattningar. 14 Stenarna var tolv efter namnen på Israels söner, en för varje namn. Varje sten bar namnet på en av de tolv stammarna, ingraverat på samma sätt som man graverar sigill.

15 Till bröstskölden gjorde man flätade kedjor så som man gör snoddar, och av rent guld. 16 Vidare gjorde man två flätverk av guld och två ringar av guld och satte de båda ringarna i två av bröstsköldens hörn. 17 Man fäste de två guldsnoddarna vid de båda ringarna i bröstsköldens hörn.

18 De båda snoddarnas andra ändar fäste man vid de två flätverken och satte fast dem vid framkanten på efodens axelstycken. 19 Man gjorde två ringar av guld och satte dem i de båda andra hörnen av bröstskölden, vid den kant som var vänd in mot efoden. 20 Sedan gjorde man två ringar av guld och satte dem nertill på framsidan av efodens båda axelstycken där efoden fästes ihop ovanför skärpet. 21 Man knöt fast bröstskölden med en mörkblå snodd som gick från dess ringar in i efodens ringar, för att den skulle sitta fast ovanför efodens skärp, så att bröstskölden inte skulle lossna från efoden, precis som Herren hade befallt Mose.

De övriga prästkläderna

22 Efodkåpan gjordes i vävt tyg, helt och hållet i mörkblått. 23 Mitt på kåpan gjordes en öppning, som liknade öppningen på en pansarskjorta. Öppningen hade en kant runt om för att den inte skulle slitas sönder. 24 På kåpans nedre fåll satte man granatäpplen av mörkblått, purpurrött och karmosinrött tvinnat garn. 25 Man gjorde bjällror av rent guld och satte dem mellan granatäpplena runt hela fållen på kåpan mellan granatäpplena: 26 en bjällra och ett granatäpple, sedan en bjällra och ett granatäpple, runt fållen på den kåpa som skulle bäras vid tjänstgöringen, så som Herren hade befallt Mose.

27 Och man gjorde tunikorna åt Aron och hans söner av en vävnad i fint lingarn, 28 turbanen och högtidshuvorna av fint lingarn, byxorna av tvinnat fint lingarn 29 och bältet av tvinnat fint lingarn och av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn i brokig vävnad, allt så som Herren hade befallt Mose. 30 Den skinande plattan till det heliga diademet gjordes av rent guld, och på den skrev man på samma sätt som man graverar sigill: Helgad åt Herren. 31 Man satte fast den upptill på turbanen med en mörkblå snodd, så som Herren hade befallt Mose.

Mose inspekterar tabernaklet

32 Så blev allt arbetet på uppenbarelsetältets tabernakel fullbordat. Israels barn utförde det, och de gjorde i allt så som Herren hade befallt Mose. 33 Och de förde fram tabernaklet till Mose, tältet med alla dess tillbehör, hakarna, brädorna, tvärstängerna, stolparna och fotstyckena, 34 överdraget av rödfärgade fårskinn, överdraget av tahasskinn, det täckande förhänget, 35 vittnesbördets ark med dess stänger och nådastolen, 36 bordet med alla dess tillbehör och skådebröden, 37 ljusstaken av rent guld, lamporna som skulle sättas på den och alla andra tillbehör till den, oljan till ljusstaken, 38 altaret av guld, smörjelseoljan och den väldoftande rökelsen, draperiet för ingången till tältet, 39 kopparaltaret med tillhörande koppargaller, stänger och alla tillbehör, karet med dess fotställning, 40 omhängena till förgården, dess stolpar och fotstycken, draperiet för porten till förgården, dess linor och tältpluggar, alla redskap för arbetet vid uppenbarelsetältets tabernakel 41 samt de vävda kläderna till tjänsten i helgedomen, prästen Arons heliga kläder och hans söners prästkläder.

42 Så som Herren hade befallt Mose hade Israels barn i allt utfört hela arbetet. 43 Mose inspekterade hela arbetet, och se, de hade utfört det så som Herren hade befallt. Så hade de gjort. Och Mose välsignade dem.


Fotnoter
39:9en halv aln   Nästan 25 x 25 cm.
39:10stenar   Alla stenarna kan inte identifieras med säkerhet. Deras färger var troligen, i angiven ordning, röd, gul, grön, röd/turkos, mörkblå, röd, röd/blå, brun, vinröd, gul, svart och grön.

Parallellställen
39:12 Mos 28:2f.
39:22 Mos 28:6f.
39:82 Mos 28:15f.
39:222 Mos 28:31f.
39:272 Mos 28:39f.
39:302 Mos 28:36f.
39:332 Mos 31:7f 35:11f.