× 
 Från
 Till
 Metod

 

Tabernaklet blir uppsatt och invigt

1Herren sade till Mose: 2 ”På första dagen i den första månaden* ska du resa uppenbarelsetältets tabernakel. 3 Där ska du ställa vittnesbördets ark och avskärma den med förhänget. 4 Du ska bära in bordet och lägga upp det som ska vara på det. Och du ska bära in ljusstaken och sätta upp lamporna på den. 5 Du ska ställa det gyllene rökelsealtaret framför vittnesbördets ark och sätta upp draperiet för ingången till tabernaklet. 6 Brännofferaltaret ska du ställa framför ingången till uppenbarelsetältets tabernakel. 7 Du ska ställa karet mellan uppenbarelsetältet och altaret och hälla vatten i det. 8 Du ska sätta upp förgårdens omhängen runt omkring och hänga upp draperiet för porten till förgården.

9 Och du ska ta smörjelseoljan och smörja tabernaklet och allt som finns i det och helga det tillsammans med alla dess tillbehör, så att det blir heligt. 10 Du ska smörja brännofferaltaret och alla dess tillbehör och helga altaret. Det blir då högheligt. 11 Du ska också smörja karet och dess fotställning och helga det.

12 Sedan ska du föra fram Aron och hans söner till uppenbarelsetältets ingång och tvätta dem med vatten. 13 Och du ska sätta på Aron de heliga kläderna och smörja honom och helga honom till präst åt mig. 14 Hans söner ska du föra fram och sätta på dem tunikor, 15 och du ska smörja dem så som du smorde deras far till att vara präster åt mig. Denna smörjelse ska för dem innebära ett evigt prästadöme, släkte efter släkte.” 16 Och Mose gjorde så. Han gjorde i allt som Herren hade befallt honom.

17 I första månaden av andra året, på första dagen i månaden blev tabernaklet uppsatt. 18 Då satte Mose upp tabernaklet. Han lade ut dess fotstycken, ställde upp brädorna, sköt in tvärstängerna och satte upp stolparna. 19 Han bredde ut tältet över tabernaklet och tältöverdragen ovanpå det, så som Herren hade befallt Mose. 20 Han tog vittnesbördet och lade in det i arken och satte stängerna på arken. Och han lade nådastolen ovanpå arken. 21 Sedan förde han in arken i tabernaklet och satte upp det täckande förhänget och skärmade av vittnesbördets ark, så som Herren hade befallt honom. 22 Han ställde också bordet i uppenbarelsetältet, vid tabernaklets norra sida, utanför förhänget, 23 och lade upp bröd på det inför Herrens ansikte, så som Herren hade befallt Mose. 24 Och han ställde in ljusstaken i uppenbarelsetältet mitt emot bordet på tabernaklets södra sida 25 och satte upp lamporna inför Herrens ansikte, så som Herren hade befallt Mose. 26 Han ställde in det förgyllda altaret i uppenbarelsetältet framför förhänget 27 och tände väldoftande rökelse på det, så som Herren hade befallt Mose. 28 Han satte upp draperiet framför ingången till tabernaklet. 29 Brännofferaltaret ställde han vid ingången till uppenbarelsetältets tabernakel och offrade på det brännoffer och matoffer, så som Herren hade befallt Mose. 30 Han ställde karet mellan uppenbarelsetältet och altaret och fyllde det med vatten att tvätta sig i. 31 Mose och Aron och hans söner tvättade sina händer och fötter med vatten ur det. 32 När de skulle gå in i uppenbarelsetältet eller träda fram till altaret tvättade de sig, så som Herren hade befallt Mose. 33 Och han satte upp förgårdens omhängen runt omkring tabernaklet och altaret och hängde upp draperiet framför porten till förgården. Så fullbordade Mose arbetet.

Herrens härlighet över tabernaklet

34 Då täckte molnskyn uppenbarelsetältet, och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. 35 Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet, eftersom molnskyn vilade över det och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet.

36 Så ofta molnskyn höjde sig från tabernaklet bröt Israels barn upp. Så gjorde de under hela sin vandring. 37 Men så länge molnskyn inte höjde sig bröt de inte upp, förrän den dag då den höjde sig igen. 38Herrens molnsky vilade över tabernaklet om dagen, och eld var i den om natten. Så var det inför ögonen på hela Israels folk under hela deras vandring.


Fotnoter
40:2första dagen i den första månaden   I mars 1445 f Kr, nästan ett år efter uttåget ur Egypten (12:2 ) och nio månader efter ankomsten till berget Sinai (19:1 ).

Parallellställen
40:32 Mos 26:33.
40:52 Mos 30:1f.
40:92 Mos 30:26f.
40:102 Mos 29:37.
40:122 Mos 29:4f.
40:202 Mos 25:16 Hebr 9:4.
40:212 Mos 26:33.
40:302 Mos 30:18f.
40:344 Mos 9:15f 1 Kung 8:10f.
40:382 Mos 13:21f 4 Mos 14:14 5 Mos 1:33 Neh 9:19 Ps 78:14 105:39 1 Kor 10:1.