× 
 Från
 Till
 Metod

 

Kristi återkomst

1 Detta är nu det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade. I båda har jag med mina påminnelser velat väcka ert rena sinne, 2 så att ni tänker på det som är förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni har hört från era apostlar.

3 Framför allt ska ni veta att det i de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er 4 och säger: "Hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början."

5 De bortser medvetet från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. 6 Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. 7 Men de himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under.

8 Men en sak får ni inte glömma, mina älskade: för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. 9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. 10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakropparna* upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till*.

11 När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva 12 medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta! 13 Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.

Slutförmaningar

14 Därför, mina älskade, när ni nu väntar på detta, gör allt ni kan för att bli funna rena och fläckfria inför honom i frid. 15 Och räkna med att vår Herres tålamod innebär frälsning.

Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er efter den vishet som han har fått, 16 och så gör han i alla sina brev när han talar om detta. I hans brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och ostadiga människor förvränger till sitt eget fördärv, något som också sker med de övriga Skrifterna.*

17 Mina älskade, ni vet ju redan detta. Var därför på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18 Väx i stället i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran, nu och till evighetens dag. Amen.


Fotnoter
3:10himlakropparna   Annan översättning: "grundämnena" (även i 3:12 ).
3:10inte mer finnas till   Grundtexten är här oviss. Andra handskrifter: "blottläggas", "upplösas", "brännas upp".
3:16de övriga Skrifterna   Dvs GT:s skrifter. Petrus jämställer därmed Paulus brev med GT (jfr Kol 4:16 , 2 Tess 3:14 ).

Parallellställen
3:12 Petr 1:13.
3:22 Petr 1:19 Jud v 17.
3:31 Tim 4:1f 2 Tim 3:1 Jud v 18.
3:4Jes 5:19 Jer 17:15 Hes 12:22.
3:51 Mos 1:2 6 9 Ps 24:2.
3:61 Mos 7:17f 2 Petr 2:5.
3:7Jes 51:6 2 Tess 1:8f.
3:8Ps 90:4.
3:9Hes 18:23 Rom 2:4 1 Tim 2:4 Hebr 10:37 1 Petr 3:20.
3:10Ps 102:26f Jes 51:6 Matt 24:43f Upp 20:11.
3:12Jes 34:4 2 Tess 1:8.
3:13Jes 65:17 66:22 Upp 21:1.
3:14Fil 1:10 1 Tess 3:13 5:23.
3:151 Kor 3:10.
3:17Mark 13:5f.