× 
 Från
 Till
 Metod

 

Davids segrar

1 En tid därefter slog David filisteerna och kuvade dem, och han tog Meteg-Haamma från filisteerna. 2 Han slog också moabiterna. Han tvingade ner dem på marken och mätte dem med snöre. Med två snörlängder mätte han ut dem som skulle dödas, och med en full snörlängd dem som han lät leva. Så blev moabiterna underordnade David och skattskyldiga.

3 David slog också kung Hadadezer av Soba*, Rehobs son, när han dragit ut för att vidga sitt välde till floden*. 4 Av hans folk tillfångatog David 1 700 ryttare och 20 000 man fotfolk. Han lät skära av hälsenorna på alla vagnshästarna men skonade 100 hästar.

5 När arameerna från Damaskus kom för att hjälpa kung Hadadezer av Soba slog David 22 000 man av dem. 6 David placerade trupper bland arameerna i Damaskus. Så blev arameerna underordnade David och skattskyldiga. Och Herren gav seger åt David var han än drog fram.

7 David tog de guldsköldar* som hade tillhört Hadadezers tjänare och förde dem till Jerusalem. 8 Från Hadadezers städer Teba* och Berotaj tog kung David en stor mängd koppar.

9 När kung Toi* i Hamat* hörde att David hade slagit Hadadezers här, 10 sände han sin son Joram till kung David för att hälsa honom och lyckönska honom för att han hade kämpat mot Hadadezer och besegrat honom. Hadadezer hade nämligen legat i krig med Toi. Joram hade med sig kärl av silver, guld och koppar. 11 Även dessa helgade kung David åt Herren, liksom han hade helgat det silver och guld som han tagit från alla de folk han lagt under sig: 12 från arameerna,* moabiterna, ammoniterna, filisteerna och amalekiterna, så också bytet han hade tagit från kung Hadadezer av Soba, Rehobs son.

13 När David kom tillbaka från sin seger över arameerna gjorde han sig ett namn när han dödade 18 000 man i Saltdalen*. 14 Och han placerade trupper i Edom, han satte trupper i hela Edom och alla edomiter blev underordnade David. Så gav Herren seger åt David var han än drog fram.

15 David regerade nu över hela Israel och skipade lag och rätt åt hela sitt folk. 16 Joab, Serujas son, hade befälet över krigshären, och Joshafat, Ahiluds son, var kansler*. 17 Sadok, Ahitubs son, och Ahimelek, Ebjatars son, var präster, och Seraja var sekreterare*. 18 Benaja, Jojadas son, hade befälet över kereteerna* och peleteerna. Och Davids söner var präster*.


Fotnoter
8:3Hadadezer av Soba   Betyder ”Baal är hjälparen”, kung i arameiskt rike norr om Damaskus.
8:3vidga sitt välde till floden   Sobas krigståg nordost mot Eufrat omnämns även av Assyriens dåtida kung Ashurrabi II. Annan översättning: ”återupprätta sitt minnesmärke vid floden”.
8:7guldsköldar   Annan översättning: ”bågfodral av guld”.
8:8Teba   Andra handskrifter: ”Beta”. Staden Teba (Tubikhu) låg dock i området.
8:9Toi   Andra handskrifter: ”Tou” (jfr 1 Krön 18:9 ).
8:9Hamat   Riket norr om Soba, nuvarande Hama.
8:12arameerna   Andra handskrifter: ”edomiterna” (även i vers 13).
8:13Saltdalen   Området vid Döda havet.
8:16kansler   Kan ha skött förvaltningens dokument. Annan översättning: ”historieskrivare”.
8:17sekreterare   Kan ha haft hand om utrikeskorrespondens.
8:18kereteerna   Legosoldater från Kreta, förknippade med filisteerna (1 Sam 30:14 ). Kungar anställde gärna utländska livvakter. Har gett upphov till uttrycket ”kreti och pleti”.
8:18präster   Troligen som medhjälpare (jfr 6:14f ). Prästämbetet var förbehållet leviterna (4 Mos 18:7 ).

Parallellställen
8:11 Krön 18:1f.
8:24 Mos 24:17.
8:31 Sam 14:47.
8:4Jos 11:6 9.
8:92 Krön 8:4.
8:111 Kung 7:51.
8:13Ps 60:2.
8:144 Mos 24:18 2 Kung 8:20f.
8:162 Sam 20:23f.
8:181 Kung 1:38 1 Krön 18:17.