× 
 Från
 Till
 Metod

 

Laglöshetens människa

1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom ber vi er, bröder, 2 att inte plötsligt tappa fattningen. Låt er inte skrämmas av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som säger att Herrens dag är här.

3 Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa* träda fram, fördärvets son, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. 5 Minns ni inte att jag sade er detta medan jag ännu var hos er? 6 Och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen.

8 Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. 10 Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Gud har utvalt er

13 Men vi måste alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er* till frälsning genom att ni helgas av Anden* och tror på sanningen. 14 Till detta har Gud kallat er genom vårt evangelium, för att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet.

15 Stå därför fasta och håll er till den undervisning ni har fått, muntligt eller genom brev*. 16 Och må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår Far, som har älskat oss och gett oss evig tröst och gott hopp i sin nåd, 17 uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i gärning och ord.


Fotnoter
2:3laglöshetens människa    Antikrist (jfr 1 Joh 2:18 , 22).
2:13från begynnelsen har utvalt er   Andra handskrifter: "har utvalt er som förstlingsfrukter", dvs som de första att bli frälsta (jfr Jak 1:18 ).
2:13Anden   Annan översättning: "anden" (den troendes ande).
2:15genom brev   Första Tessalonikerbrevet.

Parallellställen
2:11 Tess 4:13f.
2:2Matt 24:4f 1 Joh 4:1.
2:4Hes 28:2 Dan 11:36.
2:51 Tess 3:4.
2:8Jes 11:4 Upp 19:15 20.
2:9Matt 24:24 Upp 13:13f.
2:102 Kor 4:3f.
2:11Rom 1:28.
2:13Ef 1:4 1 Tess 1:4 2 Tess 1:3.
2:141 Tess 5:9 1 Petr 5:10.
2:151 Kor 11:2 2 Tess 3:6.
2:161 Tess 3:11f.